Senast publicerat 24-05-2021 17:19

Plenarprotokollets huvudsida PR 54/2021 rd Plenum Fredag 7.5.2021 kl. 13.02—13.23

Plenum började kl. 13.02. Plenum avslutades kl. 13.23. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (13.02—13.23). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-371866Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 6.5.2021 överlämnat regeringens propositioner RP 74-80/2021 rd. 

2.2.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 198-203, 205, 206, 208-212, 215, 217-221, 224, 226, 227, 229, 232, 237, 244, 252/2021 rd har anlänt till riksdagen. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 9 och 46 § i vallagen

Regeringens propositionRP 60/2021 rd
Utskottets betänkandeGrUB 9/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 60/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen och av vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 43/2021 rd
Utskottets betänkandeAjUB 3/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 43/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel

Regeringens propositionRP 260/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 4/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.5.2021. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om företagshälsovård

Regeringens propositionRP 259/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 10/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.5.2021. 

7.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 11.5.2021 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.23.