Plenarprotokollets huvudsida
PR
55
2015 rd
Plenum
Torsdag 22.10.2015 kl. 16.02—20.19
Plenum började kl. 16.02. Plenum avslutades kl. 20.19. 
Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (16.02—17.59), förste vice talman Mauri Pekkarinen (17.59—19.56) och andre vice talman Paula Risikko (19.56—20.19) 
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2015-AK-21598
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Muntlig frågestund
Följande ministrar besvarade frågorna 
kommunikationsminister
Anne
Berner
social- och hälsovårdsminister
Hanna
Mäntylä
justitie- och arbetsminister
Jari
Lindström
försvarsminister
Jussi
Niinistö
näringsminister
Olli
Rehn
undervisnings- och kulturminister
Sanni
Grahn-Laasonen
utrikeshandels- och utvecklingsminister
Lenita
Toivakka
inrikesminister
Petteri
Orpo
familje- och omsorgsminister
Juha
Rehula
kommun- och reformminister
Anu
Vehviläinen
utrikesminister
Timo
Soini
statsminister
Juha
Sipilä
Muntlig fråga om bekämpning av svart ekonomi (Tarja Filatov sd)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om åtgärder för att förhindra extremrörelsers våldsamhet (Ozan Yanar gröna)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om begränsningen av den subjektiva rätten till dagvård (Anna Kontula vänst)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om terminsavgifter för studerande från länder utanför EU och EES-området (Eva Biaudet sv)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om Finlands deltagande i krishanteringsinsatsen i Afghanistan (Mikko Savola cent)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till vissa lagändringar till följd av en ändring av äktenskapslagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av förundersökningslagen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 
Vilande förslag till lag om ändring av 25 § i Finlands grundlag (RP 55/2014 rd)
Vilande lagförslag
Utskottets betänkande
En behandling
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i regeringens proposition RP 28/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om handel med utsäde och om upphävande av lagen om främjande av växtförädlingsverksamheten
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i regeringens proposition RP 23/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 20 kap. 1 och 2 § i strafflagen
Lagmotion
Timo
Heinonen
saml
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om upphävande av 4 § 2 mom. i äktenskapslagen
Lagmotion
Tytti
Tuppurainen
sd
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 
Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2014
Berättelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.10.2015. 
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på fredag 23.10.2015 kl. 13.00. Plenum avslutades klockan. 
Senast publicerat 24-02-2016 13:56