Senast publicerat 24-05-2021 16:28

Plenarprotokollets huvudsida PR 55/2016 rd Plenum Torsdag 19.5.2016 kl. 16.02—21.24

Plenum började kl. 16.02. Plenum avslutades kl. 21.24. 

Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (16.02—17.59), förste vice talman Mauri Pekkarinen (17.59—19.42) och andre vice talman Paula Risikko (19.42—21.24) 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-60728Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

statsminister Juha Sipilä finansminister Alexander Stubb kommun- och reformminister Anu Vehviläinen familje- och omsorgsminister Juha Rehula inrikesminister Petteri Orpo utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen justitie- och arbetsminister Jari Lindström social- och hälsovårdsminister Hanna Mäntylä kommunikationsminister Anne Berner 

2.1.  Muntlig fråga om indragningen av lärarutbildningen i Nyslott (Jukka Gustafsson sd)

Muntligt spörsmålMFT 55/2016 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.2.  Muntlig fråga om vitalisering av vandringsfiskbestånden (Krista Mikkonen gröna)

Muntligt spörsmålMFT 56/2016 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.3.  Muntlig fråga om tryggande av polistjästerna (Matti Semi vänst)

Muntligt spörsmålMFT 57/2016 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.4.  Muntlig fråga om jourreformen (Anna-Maja Henriksson sv)

Muntligt spörsmålMFT 58/2016 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus

Regeringens propositionRP 76/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet. 

4.  Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2015

BerättelseB 7/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av tredje tilläggsprotokollet till den allmänna överenskommelsen rörande Europarådets privilegier och immunitet och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i tilläggsprotokollet som hör till området för lagstiftningen

Regeringens propositionRP 63/2016 rd
Utskottets betänkandeUtUB 5/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 63/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt

Regeringens propositionRP 26/2016 rd
Utskottets betänkandeLaUB 5/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 26/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av markanvändnings- och bygglagen och av 3 § i lagen om Finlands ekonomiska zon

Regeringens propositionRP 62/2016 rd
Utskottets betänkandeMiUB 8/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 62/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

8.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 33 b § i djurskyddslagen

LagmotionLM 23/2016 rdJari Ronkainen saf m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 

9.  Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 2015

BerättelseB 3/2016 rd
Utskottets betänkandeUtUB 4/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.5.2016. 

10.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på fredag 20.5.2016 kl. 13.00. Plenum avslutades klockan 21.24.