Plenarprotokollets huvudsida
PR
55
2019 rd
Plenum
Onsdag 23.10.2019 kl. 14.00—17.34
Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 17.34. 
Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (14.00—16.28) och andre vice talman Juho Eerola (16.28—17.34). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-268439
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
2.1
Medborgarinitiativ
Till riksdagen har 21.10.2019 överlämnats ett medborgarinitiativ MI 8/2019 rd: Nätfisket i saimenvikarens utbredningsområde måste förbjudas. 
2.2
Medborgarinitiativ
Till riksdagen har 22.10.2019 överlämnats ett medborgarinitiativ MI 9/2019 rd: Laginitiativ om att upphöra med kalhuggning på statsägda områden. 
2.3
Medborgarinitiativ
Till riksdagen har 22.10.2019 överlämnats ett medborgarinitiativ MI 10/2019 rd: Terapigaranti för snabbare tillgång till mentalvårdstjänster. 
Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2019
Regeringens proposition
Tilläggsbudgetmotion
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2018
Berättelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 9/2019 rd. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen och lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 7/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till växtskyddslag och lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.10.2019. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.10.2019. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.10.2019. 
9
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på torsdag 24.10.2019 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 17.34. 
Senast publicerat 22-11-2019 16:45