Senast publicerat 13-05-2022 15:18

Plenarprotokollets huvudsida PR 55/2022 rd Plenum Fredag 13.5.2022 kl. 13.03—13.30

Plenum började kl. 13.03. Plenum avslutades kl. 13.30. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Antti Rinne (13.03—13.29). 

1. Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2022-AK-26288Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2. Meddelanden

2.1. Regeringens propositioner

Statsrådet har 12.5.2022 överlämnat regeringens propositioner RP 71-76/2022 rd. 

2.2. Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 124, 172, 185, 189, 191, 193, 195, 196, 199, 213/2022 rd har anlänt till riksdagen. 

2.3. Åtgärdsmotioner

Talmanskonferensen har 11.5.2022 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 46, 48-56/2022 rd till utskott. 

3. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till klimatlag

Regeringens propositionRP 27/2022 rd
ÅtgärdsmotionAM 58, 93/2021 rd
Utskottets betänkandeMiUB 2/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 27/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

4. Statsrådets redogörelse om behoven av att reformera integrationsfrämjandet

Statsrådets redogörelseSRR 6/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 10/2022 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 6/2021 rd. Ärendet slutbehandlat. 

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 d § i lagen om temporärt kostnadsstöd för företag

Regeringens propositionRP 39/2022 rd
Utskottets betänkandeEkUB 9/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 39/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillämpning av bestämmelserna om samordning av de sociala trygghetssystemen i handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket

Regeringens propositionRP 40/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 7/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 40/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

7. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk

Regeringens propositionRP 33/2022 rd
Utskottets betänkandeJsUB 2/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 33/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

8. Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på måndag 16.5.2022 kl. 10.00. Plenum avslutades kl. 13.30.