Plenarprotokollets huvudsida
PR
56
2017 rd
Plenum
Torsdag 18.5.2017 kl. 16.00—18.30
Plenum började kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 18.30. 
Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (16.00—16.59) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (16.59—18.30). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-126446
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Muntlig frågestund
Följande ministrar besvarade frågorna 
statsminister
Juha
Sipilä
utrikesminister
Timo
Soini
kommun- och reformminister
Anu
Vehviläinen
familje- och omsorgsminister
Juha
Rehula
finansminister
Petteri
Orpo
undervisningsminister
Sanni
Grahn-Laasonen
kommunikationsminister
Anne
Berner
utrikeshandels- och utvecklingsminister
Kai
Mykkänen
social- och hälsovårdsminister
Pirkko
Mattila
näringsminister
Mika
Lintilä
jord- och skogsbruksminister
Jari
Leppä
Europa-, kultur- och idrottsminister
Sampo
Terho
justitieminister
Antti
Häkkänen
Muntlig fråga om betydelsen av president Koivistos livsverk (Antti Rinne sd)
Muntligt spörsmål
MFT 75/2017 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om permanent förbud mot oljeborrning i det arktiska området (Krista Mikkonen gröna)
Muntligt spörsmål
MFT 76/2017 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om FPA:s praxis för återkrav (Anna Kontula vänst)
Muntligt spörsmål
MFT 77/2017 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om lagförslagshelheten gällande vårdreformen (Anna-Maja Henriksson sv)
Muntligt spörsmål
MFT 78/2017 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om nedskärningarna inom rättsväsendet (Antero Laukkanen kd)
Muntligt spörsmål
MFT 79/2017 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om försäkringsdomstolens praxis (Jari Ronkainen saf)
Muntligt spörsmål
MFT 80/2017 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om sanktionerna för lantbruksproducenter (Pertti Hakanen cent)
Muntligt spörsmål
MFT 81/2017 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om lösandet av inomhusluftproblemen (Sari Sarkomaa saml)
Muntligt spörsmål
MFT 82/2017 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Hälso- och sjukvårdslagen, § 50, mom. 3 bör ändras
Medborgarinitiativ
Remissdebatt
Riksdagen bordlade ärendet till plenum 23.5.2017. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 50 § i hälso- och sjukvårdslagen
Lagmotion
Thomas
Blomqvist
sv
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen bordlade ärendet till plenum 23.5.2017. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 a § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.5.2017. 
6
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på fredag 19.5.2017 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 18.30. 
Senast publicerat 13.10.2017 14:56