Plenarprotokollets huvudsida
PR
56
2019 rd
Plenum
Torsdag 24.10.2019 kl. 15.59—19.55
Plenum började kl. 15.59. Plenum avslutades kl. 19.55. 
Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (15.59—17.59) och andre vice talman Juho Eerola (17.59—19.55). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-268954
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Muntlig frågestund
Följande ministrar besvarade frågorna 
statsminister
Antti
Rinne
näringsminister
Katri
Kulmuni
utrikesminister
Pekka
Haavisto
justitieminister
Anna-Maja
Henriksson
familje- och omsorgsminister
Krista
Kiuru
finansminister
Mika
Lintilä
kommun- och ägarstyrningsminister
Sirpa
Paatero
minister för nordiskt samarbete och jämställdhet
Thomas
Blomqvist
Europaminister
Tytti
Tuppurainen
undervisningsminister
Li
Andersson
kommunikationsminister
Sanna
Marin
utvecklings- och utrikeshandelsminister
Ville
Skinnari
miljö- och klimatminister
Krista
Mikkonen
inrikesminister
Maria
Ohisalo
vetenskaps- och kulturminister
Hanna
Kosonen
Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 
Muntlig fråga om polisens resurser (Mari Rantanen saf)
Muntligt spörsmål
MFT 43/2019 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om regeringens ekonomiska politik (Petteri Orpo saml)
Muntligt spörsmål
MFT 44/2019 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om en höjning av studiepenningen (Päivi Räsänen kd)
Muntligt spörsmål
MFT 45/2019 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om Migrationsverkets resurser (Harry Harkimo liik)
Muntligt spörsmål
MFT 46/2019 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om åtgärder för att utveckla primärvården (Aki Lindén sd)
Muntligt spörsmål
MFT 47/2019 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om Finlands FN-politik (Mikko Savola cent)
Muntligt spörsmål
MFT 48/2019 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om klimatsynvinkeln i ägarstyrningen (Pirkka-Pekka Petelius gröna)
Muntligt spörsmål
MFT 49/2019 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om Postens kollektivavtalsförhandlingar (Juho Kautto vänst)
Muntligt spörsmål
MFT 50/2019 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om sätt att minska plastavfallet i haven (Mikko Ollikainen sv)
Muntligt spörsmål
MFT 51/2019 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till växtskyddslag och lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 11/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 37/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 23/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Lagmotion med förslag till lagar om temporär ändring av 98 § i lagen om pension för arbetstagare och om ändring av 85 § i lagen om pension för lantbruksföretagare, 102 § i lagen om sjömanspensioner och 90 § i lagen om pension för företagare
Lagmotion
Kimmo
Kiljunen
sd
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 98 § i lagen om pension för arbetstagare
Lagmotion
Ritva
Elomaa
saf
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
8
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på fredag 25.10.2019 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 19.55. 
Senast publicerat 28-10-2019 09:45