Senast publicerat 17-05-2022 13:15

Plenarprotokollets huvudsida PR 57/2022 rd Plenum Tisdag 17.5.2022 kl. 11.59—12.01

Plenum började kl. 11.59. Plenum avslutades kl. 12.01. 

Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (11.59—12.01). 

I början av plenum meddelades att en delegation under ledning av Estlands parlaments talman Jüri Ratas hade anlänt för att följa plenum. 

1. Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2022-AK-27088Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2. Redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljönStatsrådets redogörelse om Finlands anslutning till Nordatlantiska fördragsorganisationen

Statsrådets redogörelseSRR 1/2022 rd
Statsrådets redogörelseSRR 3/2022 rd
Utskottets betänkandeUtUB 5/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 17.5.2022. 

3. Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 17.5.2022 kl 12.15. Plenum avslutades kl. 12.01.