Senast publicerat 23-05-2022 16:03

Plenarprotokollets huvudsida PR 58/2022 rd Plenum Tisdag 17.5.2022 kl. 12.15—15.40

Plenum började kl. 12.15. Plenum avbröts kl. 15.10. Plenum fortsatte kl. 15.24. Plenum avslutades kl. 15.40. 

Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (12.15—13.00, 14.00—15.10 och 15.24—15.27) och förste vice talman Antti Rinne (13.00—14.00 och 15.27—15.40). 

1. Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2022-AK-27260Bilaga 1A

I stället för namnupprop antecknades de ledamöter som deltog i föregående plenum som närvarande. 

2. Redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljönStatsrådets redogörelse om Finlands anslutning till Nordatlantiska fördragsorganisationen

Statsrådets redogörelseSRR 1/2022 rd
Statsrådets redogörelseSRR 3/2022 rd
Utskottets betänkandeUtUB 5/2022 rd
Bilaga till protokoll EDK-2022-AK-27304
Förslag till ställningstagande 17.5.2022
Bilaga 2A
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelser SRR 1/2022 rd och SRR 3/2022 rd. Ärendet slutbehandlat. 

3. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 kap. 4 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Regeringens propositionRP 59/2022 rd
Utskottets betänkandeAjUB 4/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 59/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar som gäller finansministeriets förvaltningsområde

Regeringens propositionRP 90/2021 rd
Utskottets betänkandeLaUB 7/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-24. i proposition RP 90/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände det nya 25. lagförslaget i betänkandet. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 d § i lagen om temporärt kostnadsstöd för företag

Regeringens propositionRP 39/2022 rd
Utskottets betänkandeEkUB 9/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 39/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

6. Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 18.5.2022 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 15.40.