Plenarprotokollets huvudsida
PR
6
2016 rd
Plenum
Torsdag 11.2.2016 kl. 15.59—21.21
Plenum började kl. 15.59. Plenum avslutades kl. 21.21. 
Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (15.59—18.01), förste vice talman Mauri Pekkarinen (18.01—19.44) och andre vice talman Paula Risikko (19.44—21.21) 
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-41610
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Muntlig frågestund
Följande ministrar besvarade frågorna 
statsminister
Juha
Sipilä
utrikesminister
Timo
Soini
kommun- och reformminister
Anu
Vehviläinen
familje- och omsorgsminister
Juha
Rehula
inrikesminister
Petteri
Orpo
utrikeshandels- och utvecklingsminister
Lenita
Toivakka
undervisnings- och kulturminister
Sanni
Grahn-Laasonen
jordbruks- och miljöminister
Kimmo
Tiilikainen
näringsminister
Olli
Rehn
justitie- och arbetsminister
Jari
Lindström
social- och hälsovårdsminister
Hanna
Mäntylä
kommunikationsminister
Anne
Berner
Muntlig fråga om cabotagetransport (Katja Taimela sd)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om skogarna i Övre Lappland (Satu Hassi gröna)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om ett Finlandsbesök av division från Förenta staternas flygvapen (Markus Mustajärvi vänst)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om säkerhetsläget vid Östersjön (Sari Essayah kd)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om stödet för produktion av vindkraft på Åland (Mats Löfström sv)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Utvisning av utlänningar som begått brott
Medborgarinitiativ
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 13 kap. i arbetsavtalslagen och 47 kap. i strafflagen
Lagmotion
Jukka
Gustafsson
sd
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 21 kap. i strafflagen
Lagmotion
Vesa-Matti
Saarakkala
saf
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på fredag 12.2.2016 kl. 13.00. Plenum avslutades klockan 21.21. 
Senast publicerat 21.6.2017 14:44