Plenarprotokollets huvudsida
PR
60
2017 rd
Plenum
Tisdag 30.5.2017 kl. 14.01—18.07
Plenum började kl. 14.01. Plenum avslutades kl. 18.07. 
Överläggningarna leddes av andre vice talman Arto Satonen (14.01—16.00) och talman Maria Lohela (16.00—18.07). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-128786
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
Regeringens propositioner
Statsrådet har 24.5.2017 överlämnat regeringens propositioner RP 59-61/2017 rd 
Val av riksdagens biträdande justitieombudsman
Val
Riksdagen valde juris doktor Pasi Pölönen till riksdagens biträdande justitieombudsman för den mandatperiod som börjar 1.10.2017 och löper ut 30.9.2021. 
Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2017
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till godkännande av 1996 års protokoll till 1972 års konvention om förhindrandet av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall och annat material samt 2009 och 2013 års ändringar i det samt till vissa lagar som har samband med dem
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet. 
Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för 2016
Berättelse
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Utbildningsstyrelsen och lagen om Nationella centret för utbildningsutvärdering
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om distribution av alternativa trafikbränslen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 25/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2016
Berättelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 4/2017 rd. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om beslutsfattande om lämnande av och begäran om internationellt bistånd
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 31.5.2017. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om försvarsmakten, territorialövervakningslagen och värnpliktslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 31.5.2017. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av den lagstiftning inom inrikesministeriets förvaltningsområde som gäller lämnande och mottagande av internationellt bistånd
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 31.5.2017. 
14
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på onsdag 31.5.2017 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 18.07. 
Senast publicerat 01-09-2017 14:00