Plenarprotokollets huvudsida
PR
60
2019 rd
Plenum
Torsdag 7.11.2019 kl. 16.00—19.28
Plenum började kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 19.28. 
Överläggningarna leddes av andre vice talman Juho Eerola (16.00—18.00) och förste vice talman Tuula Haatainen (18.00—19.28). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-272136
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Muntlig frågestund
Följande ministrar besvarade frågorna 
statsminister
Antti
Rinne
näringsminister
Katri
Kulmuni
justitieminister
Anna-Maja
Henriksson
familje- och omsorgsminister
Krista
Kiuru
jord- och skogsbruksminister
Jari
Leppä
kommun- och ägarstyrningsminister
Sirpa
Paatero
försvarsminister
Antti
Kaikkonen
minister för nordiskt samarbete och jämställdhet
Thomas
Blomqvist
Europaminister
Tytti
Tuppurainen
social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa
Pekonen
undervisningsminister
Li
Andersson
kommunikationsminister
Sanna
Marin
utvecklings- och utrikeshandelsminister
Ville
Skinnari
arbetsminister
Timo
Harakka
Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 
Muntlig fråga om yttrande- och åsiktsfriheten (Jani Mäkelä saf)
Muntligt spörsmål
MFT 52/2019 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om arbetspensioner (Sari Sarkomaa saml)
Muntligt spörsmål
MFT 53/2019 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om att avkriminalisera bruket av cannabis (Peter Östman kd)
Muntligt spörsmål
MFT 54/2019 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om en ny nationalspråksstrategi (Sandra Bergqvist sv)
Muntligt spörsmål
MFT 55/2019 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Nätfisket i saimenvikarens utbredningsområde måste förbjudas
Medborgarinitiativ
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 
Talmanskonferensens förslag till lag om ändring av lagen om riksdagens tjänstemän
Talmanskonferensens förslag
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 39 § i lagen om småbarnspedagogik och till vissa lagar som har samband med den
Lagmotion
Paula
Risikko
saml
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 
6
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på fredag 8.11.2019 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 19.28. 
Senast publicerat 17-01-2020 11:27