Plenarprotokollets huvudsida
PR
60
2020 rd
Plenum
Torsdag 23.4.2020 kl. 17.15—20.40
Plenum började kl. 17.15. Plenum avslutades kl. 20.40. 
Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (17.15—17.59 och 19.58—20.40) och andre vice talman Juho Eerola (17.59—19.58). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-298685
Bilaga 1A
I stället för namnupprop antecknades de ledamöter som deltog i föregående plenum som närvarande. 
2
Meddelanden
2.1
Regeringens propositioner
Statsrådet har 23.4.2020 överlämnat regeringens proposition RP 58/2020 rd. Propositionen tas till remissdebatt i detta plenum. 
Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2020
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2020 (RP 43/2020 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Tilläggsbudgetmotion
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 2 kap. 3 § i konkurslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 46/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av utsökningsbalken
Regeringens proposition
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 44/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av kommunallagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 47/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av 2 och 8 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och 2a kap. 13 § och 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 
8
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på fredag 24.4.2020 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 20.40. 
Senast publicerat 23-04-2020 21:51