Plenarprotokollets huvudsida
PR
61
2019 rd
Plenum
Fredag 8.11.2019 kl. 13.01—13.29
Plenum började kl. 13.01. Plenum avslutades kl. 13.29. 
Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (13.01—13.29). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-272302
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
2.1
Regeringens propositioner
Statsrådet har 7.11.2019 överlämnat regeringens propositioner HE 74-83/2019 rd. 
2.2
Bindningar, SR
Till riksdagen har lämnats Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlems bindningar (Marin) SR 6/2019 rd. 
2.3
Medborgarinitiativ
Till riksdagen har 7.11.2019 överlämnats ett medborgarinitiativ MI 11/2019 rd Initiativ till lagstiftning om begränsning av användningen av pyrotekniska artiklar i kategorierna F2 och F3. 
2.4
Svar på skriftliga spörsmål
Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 160, 177, 178, 181, 182, 184–188, 190–219, 221, 223, 227, 228, 239/2019 rd har anlänt till riksdagen. 
Lagmotion med förslag till lagar om ändring av lagen om hyra av bostadslägenhet och lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån
Lagmotion
Terhi
Koulumies
saml
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 11 § i lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.11.2019. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och 2 § i lagen om statsandel för kommunal basservice
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.11.2019. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och 14 kap. 1 a § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.11.2019. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 148 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.11.2019. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.11.2019. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 kap. 10 § i sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.11.2019. 
10
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på tisdag 12.11.2019 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.29. 
Senast publicerat 08-11-2019 16:03