Senast publicerat 24-05-2021 16:13

Plenarprotokollets huvudsida PR 62/2015 rd Plenum Onsdag 11.11.2015 kl. 14.03—17.59

Plenum började kl. 14.03. Plenum avslutades kl. 17.59. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Mauri Pekkarinen (14.03—15.50) och andre vice talman Paula Risikko (15.50—17.59) 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2015-AK-26336Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Fyllnadsval till Finlands delegation i parlamentariska församlingen vid Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa

Val

Riksdagen valde ledamot Mika Raatikainen till medlem och ledamot Simon Elo till ersättare i Finlands delegation i parlamentariska församlingen vid Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. 

3.  Statsministerns upplysning om en bedömning av utredningen om säkerheten vid kärnavfallshanteringen

Statsministerns upplysningSU 3/2015 rd
Debatt

Ärendet slutbehandlat. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 § i lagen om garantipension, lagen om handikappförmåner och 103 § i folkpensionslagen

Regeringens propositionRP 50/2015 rd
Utskottets betänkandeShUB 4/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen om ändring av lagstiftningen om arbetspensionssystemet och om förslag till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 16/2015 rd
Utskottets betänkandeShUB 5/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av järnvägslagen och banlagen

Regeringens propositionRP 13/2015 rd
Utskottets betänkandeKoUB 6/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i regeringens proposition RP 13/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kommunstrukturlagen och om upphävande av 5 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring och temporär ändring av kommunindelningslagen

Regeringens propositionRP 25/2015 rd
Utskottets betänkandeFvUB 6/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om magistraternas behörighet

Regeringens propositionRP 6/2015 rd
Utskottets betänkandeFvUB 7/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-5. i regeringens proposition RP 6/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 193 § i utlänningslagen

Regeringens propositionRP 56/2015 rd
Utskottets betänkandeFvUB 8/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i regeringens proposition RP 56/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om öppna bolag och kommanditbolag

Regeringens propositionRP 17/2015 rd
Utskottets betänkandeEkUB 6/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i regeringens proposition RP 17/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om årsavgift och avgifter för kvalitetskontroll för revisorer och lag om ändring av 11 kap. 2 § i revisionslagen

Regeringens propositionRP 47/2015 rd
Utskottets betänkandeEkUB 7/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i regeringens proposition RP 47/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av konsumentsäkerhetslagen och av 21 § i hälso- och sjukvårdslagen

Regeringens propositionRP 46/2015 rd
Utskottets betänkandeEkUB 8/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i regeringens proposition RP 46/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 6 § i avfallsskattelagen

Regeringens propositionRP 35/2015 rd
Utskottets betänkandeFiUB 4/2015 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.11.2015. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bilskattelagen och fordonsskattelagen

Regeringens propositionRP 33/2015 rd
Utskottets betänkandeFiUB 5/2015 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.11.2015. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om Keva, om finansiering av statens pensionsskydd och om finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans pensionsskydd

Regeringens propositionRP 21/2015 rd
Utskottets betänkandeShUB 6/2015 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.11.2015. 

16.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 12.11.2015 kl. 16.00. Plenum avslutades klockan.