Plenarprotokollets huvudsida
PR
67
2015 rd
Plenum
Torsdag 19.11.2015 kl. 16.01—19.47
Plenum började kl. 16.01. Plenum avslutades kl. 19.47. 
Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (16.01—18.00) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (18.00—19.47) 
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2015-AK-28771
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Elsi Katainens begäran om befrielse från uppdraget som medlem i Rundradions förvaltningsråd
Mats Nylundin vapautuspyyntö valtiovarainvaliokunnan jäsenyydestä
Mats Nylundin vapautuspyyntö maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsenyydestä
Joakim Strandin vapautuspyyntö valtiovarainvaliokunnan varajäsenyydestä
Begäran om befrielse
Begäran om befrielse
Begäran om befrielse
Begäran om befrielse
Enda behandling
Sambehandling: 
Riksdagen godkände ledamöternas begäran om befrielse. 
Muntlig frågestund
Följande ministrar besvarade frågorna 
statsminister
Juha
Sipilä
utrikesminister
Timo
Soini
finansminister
Alexander
Stubb
kommun- och reformminister
Anu
Vehviläinen
familje- och omsorgsminister
Juha
Rehula
inrikesminister
Petteri
Orpo
utrikeshandels- och utvecklingsminister
Lenita
Toivakka
undervisnings- och kulturminister
Sanni
Grahn-Laasonen
jordbruks- och miljöminister
Kimmo
Tiilikainen
näringsminister
Olli
Rehn
försvarsminister
Jussi
Niinistö
justitie- och arbetsminister
Jari
Lindström
social- och hälsovårdsminister
Hanna
Mäntylä
kommunikationsminister
Anne
Berner
Muntlig fråga om EU:s säkerhetsgarantier (Antti Rinne sd)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om begränsningen av rätten till småbarnspedagogik (Outi Alanko-Kahiluoto gröna)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om asylsökandes rätt att arbeta (Joakim Strand sv)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om hyresbostadsbolagens utdelning (Peter Östman kd)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2016 och till lagar om ändring av vissa andra lagar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om domstolsavgifter samt till lagar om ändring av 12 a § i lagen om förvaltningsdomstolarna och 28 § i lagen om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om inrättande av Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 57/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 54/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 § i lagen om högsta förvaltningsdomstolen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 71/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-9. i proposition RP 22/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 95/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om aktiebolaget Finpro Oy
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 87/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av försäkringsbolagslagen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 97/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2016—2019
Statsrådets redogörelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.11.2015. 
Regeringens proposition till riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2015
Regeringens proposition
Tilläggsbudgetmotion
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.11.2015. 
Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2014
Berättelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.11.2015. 
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på Riksdagens nästa plenum är på fredag 20.11.2015 kl. 13.00. Plenum avslutades klockan 19.47. 
Senast publicerat 03-03-2016 14:58