Senast publicerat 24-05-2021 17:34

Plenarprotokollets huvudsida PR 67/2020 rd Plenum Onsdag 6.5.2020 kl. 14.03—20.24

Plenum började kl. 14.03. Plenum avslutades kl. 20.24. 

Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (14.03—15.59 och 17.58—20.24) och andre vice talman Juho Eerola (15.59—17.58). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-300656Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Statsrådets redogörelse till riksdagen Försättande av en militär avdelning i hög beredskap som en del av den EU-stridsgrupp som ställs upp av Finland, Irland, Kroatien, Lettland, Nederländerna, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike för beredskapsperioden 1.7–31.12.2020

Statsrådets redogörelseSRR 2/2020 rd
Remissdebatt

Ärendet remitterades till utrikesutskottet, som försvarsutskottet ska lämna utlåtande till. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen

Regeringens propositionRP 60/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Senatfastigheter och Försvarsfastigheter och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 31/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till försvarsutskottet, som förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till. 

5.  Meddelanden

5.1.  Övriga meddelanden

Statsrådet har 6.5.2020 överlämnat statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93 och 94 § i beredskapslagen (Ö 20/2020 rd) och statsrådets förordning om fortsatt utövning av en befogenhet i enlighet med 87 § i beredskapslagen (Ö 21/2020 rd). Förordningarna tas till remissdebatt i detta plenum. 

6.  Övrigt ärende: Statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93 och 94 § i beredskapslagen

Övrigt ärendeÖ 20/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 

7.  Övrigt ärende: Statsrådets förordning om fortsatt utövning av en befogenhet i enlighet med 87 § i beredskapslagen

Övrigt ärendeÖ 21/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 

8.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 7.5.2020 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 20.24.