Plenarprotokollets huvudsida
PR
68
2016 rd
Plenum
Tisdag 14.6.2016 kl. 14.00—19.41
Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 19.41. 
Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (14.00—17.01), förste vice talman Mauri Pekkarinen (17.01—18.53) och andre vice talman Paula Risikko (18.53—19.41) 
Plenum inleddes med en tyst minut för att hedra offren för masskjutningen i Orlando. 
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-65831
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Meddelanden
Regeringens propositioner
Statsrådet har 9.6.2016 överlämnat regeringens proposition RP 98/2016 rd 
Unionsärenden
Statsrådet lämnade 9.6.2016 unionsärendet U 32/2016 rd till riksdagen. Talmannen har remitterat ärendet till stora utskottet, som kommunikationsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Svar på skriftliga spörsmål
Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 141, 217, 219, 231, 241, 245, 253, 255, 261, 262, 265-267, 269, 271-275, 279, 282-288, 291, 299/2016 rd har anlänt till riksdagen. 
Interpellation om krisen inom det finländska jordbruket
Interpellation
Enda behandling
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 33 c § i inkomstskattelagen, av 6 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet samt av 3 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.6.2016. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om privata säkerhetstjänster
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.6.2016. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om identitetskort och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.6.2016. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen och av vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.6.2016. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 a § i lagen om kommersiell godstransport på väg
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.6.2016. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer samt av vissa andra lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.6.2016. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av universitetslagen och yrkeshögskolelagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.6.2016. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till tobakslag och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av regeringens proposition till riksdagen med förslag till tobakslag och till vissa lagar som har samband med den (RP 15/2016 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.6.2016. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kemikalielagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.6.2016. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om stöd för närståendevård och av vissa andra lagar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.6.2016. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.6.2016. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 55 § i lagen om statsandel för kommunal basservice
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.6.2016. 
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på onsdag 15.6.2016 kl. 14.00. Plenum avslutades klockan 19.41. 
Senast publicerat 30-09-2016 13:02