Senast publicerat 24-05-2021 17:35

Plenarprotokollets huvudsida PR 68/2020 rd Plenum Torsdag 7.5.2020 kl. 16.00—16.01

Plenum började kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 16.01. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Antti Rinne (16.00—16.01). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-300941Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Övrigt ärende: Statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93 och 94 § i beredskapslagen

Övrigt ärendeÖ 20/2020 rd
Utskottets betänkandeGrUB 17/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 7.5.2020. 

3.  Övrigt ärende: Statsrådets förordning om fortsatt utövning av en befogenhet i enlighet med 87 § i beredskapslagen

Övrigt ärendeÖ 21/2020 rd
Utskottets betänkandeGrUB 18/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 7.5.2020. 

4.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 7.5.2020 kl. 16.10. Plenum avslutades kl. 16.01.