Plenarprotokollets huvudsida
PR
68
2020 rd
Plenum
Torsdag 7.5.2020 kl. 16.00—16.01
Plenum började kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 16.01. 
Överläggningarna leddes av förste vice talman Antti Rinne (16.00—16.01). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-300941
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93 och 94 § i beredskapslagen
Övrigt ärende
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 7.5.2020. 
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om fortsatt utövning av en befogenhet i enlighet med 87 § i beredskapslagen
Övrigt ärende
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 7.5.2020. 
4
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på torsdag 7.5.2020 kl. 16.10. Plenum avslutades kl. 16.01. 
Senast publicerat 07-05-2020 18:27