Plenarprotokollets huvudsida
PR
69
2017 rd
Plenum
Onsdag 14.6.2017 kl. 14.03—15.54
Plenum började kl. 14.03. Plenum avslutades kl. 15.54. 
Överläggningarna leddes av förste vice talman Mauri Pekkarinen (14.03—15.54). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-132324
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
Berättelser
Till riksdagen har lämnats Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2016 och Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2016 (B 8, 13/2017 rd). 
Fyllnadsval till kulturutskottet
Val
Riksdagen valde Pilvi Torsti till medlem i kulturutskottet. 
Katja Hänninens begäran om befrielse från uppdraget som medlem i kommunikationsutskottet
Begäran om befrielse
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Jari Myllykoskis begäran om befrielse från uppdraget som medlem i arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Begäran om befrielse
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Övrigt ärende biträdande justitieombudsmannens redogörelse för sina bindningar
Övrigt ärende
Debatt
Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av jaktlagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-132312
RP 28/2017 rd Ändringsförslag 14.6.2017
Bilaga 7A
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 28/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Rundradion Ab
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-132314
RP 13/2017 rd Förslag till uttalande 13.6.2017
Bilaga 8A
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 13/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2016
Berättelse
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagar som har samband med genomförandet av Europeiska unionens förordning om återvinning av fartyg
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-5. i proposition RP 69/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 59/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Mauritius om luftfart samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 64/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Sri Lanka om luftfart samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 65/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Dominikanska republiken om luftfart samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 66/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Seychellerna om luftfart samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 67/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2016
Berättelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.6.2017. 
Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2016
Berättelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.6.2017. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om överföring av mervärdesbeskattningen av varuimport till Skatteförvaltningen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.6.2017. 
19
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på torsdag 15.6.2017 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 15.54. 
Senast publicerat 1.9.2017 13:46