Senast publicerat 24-05-2021 17:34

Plenarprotokollets huvudsida PR 69/2020 rd Plenum Torsdag 7.5.2020 kl. 16.10—17.06

Plenum började kl. 16.10. Plenum avslutades kl. 17.06. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Antti Rinne (16.10—17.06). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-300947Bilaga 1A

I stället för namnupprop antecknades de ledamöter som deltog i föregående plenum som närvarande. 

2.  Övrigt ärende: Statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93 och 94 § i beredskapslagen

Övrigt ärendeÖ 20/2020 rd
Utskottets betänkandeGrUB 17/2020 rd
Enda behandlingen

Riksdagen beslutade i enlighet med grundlagsutskottets förslag att statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93 och 94 § i beredskapslagen får förbli i kraft. Ärendet slutbehandlat. 

3.  Övrigt ärende: Statsrådets förordning om fortsatt utövning av en befogenhet i enlighet med 87 § i beredskapslagen

Övrigt ärendeÖ 21/2020 rd
Utskottets betänkandeGrUB 18/2020 rd
Enda behandlingen

Riksdagen beslutade i enlighet med grundlagsutskottets förslag att statsrådets förordning om fortsatt utövning av en befogenhet i enlighet med 87 § i beredskapslagen får förbli i kraft. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på fredag 8.5.2020 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 17.06.