Plenarprotokollets huvudsida
PR
69
2020 rd
Plenum
Torsdag 7.5.2020 kl. 16.10—17.06
Plenum började kl. 16.10. Plenum avslutades kl. 17.06. 
Överläggningarna leddes av förste vice talman Antti Rinne (16.10—17.06). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-300947
Bilaga 1A
I stället för namnupprop antecknades de ledamöter som deltog i föregående plenum som närvarande. 
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93 och 94 § i beredskapslagen
Övrigt ärende
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen beslutade i enlighet med grundlagsutskottets förslag att statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93 och 94 § i beredskapslagen får förbli i kraft. Ärendet slutbehandlat. 
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om fortsatt utövning av en befogenhet i enlighet med 87 § i beredskapslagen
Övrigt ärende
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen beslutade i enlighet med grundlagsutskottets förslag att statsrådets förordning om fortsatt utövning av en befogenhet i enlighet med 87 § i beredskapslagen får förbli i kraft. Ärendet slutbehandlat. 
4
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på fredag 8.5.2020 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 17.06. 
Senast publicerat 07-05-2020 19:03