Senast publicerat 24-05-2021 16:37

Plenarprotokollets huvudsida PR 70/2016 rd Plenum Torsdag 16.6.2016 kl. 16.00—22.44

Plenum började kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 22.44. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Paula Risikko (16.00—17.59 och 20.02—21.57) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (17.59—20.02 och 21.57—22.44) 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-66751Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

statsminister Juha Sipilä utrikesminister Timo Soini kommun- och reformminister Anu Vehviläinen familje- och omsorgsminister Juha Rehula inrikesminister Petteri Orpo utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen social- och hälsovårdsminister Hanna Mäntylä kommunikationsminister Anne Berner 

2.1.  Muntlig fråga om höjningen av dagvårdsavgifterna (Eeva-Johanna Eloranta sd)

Muntligt spörsmålMFT 70/2016 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.2.  Muntlig fråga om hur social- och hälsovårdspersonalen ska orka i arbetet (Li Andersson vänst)

Muntligt spörsmålMFT 71/2016 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.3.  Muntlig fåga om kvinnornas ställning på arbetsmarknaden (Anna-Maja Henriksson sv)

Muntligt spörsmålMFT 72/2016 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.4.  Muntlig fråga om frihandelsavtalet TTIP (Anne Kalmari cent)

Muntligt spörsmålMFT 73/2016 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.5.  Muntlig fråga om anslagen för rehabiliteringen av veteraner (Jani Mäkelä saf)

Muntligt spörsmålMFT 74/2016 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.6.  Muntlig fråga om Storbritanniens eventuella utträde ur EU (Anne-Mari Virolainen saml)

Muntligt spörsmålMFT 75/2016 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.7.  Muntlig fråga om statsministerns grillmat under midsommaren (Antti Lindtman sd)

Muntligt spörsmålMFT 76/2016 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen

Regeringens propositionRP 86/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 10/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 86/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus

Regeringens propositionRP 76/2016 rd
Utskottets betänkandeMiUB 9/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

Regeringens propositionRP 43/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 11/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till domstolslag och lagstiftning som har samband med den

Regeringens propositionRP 7/2016 rd
Utskottets betänkandeLaUB 8/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om reformering av beskattningsförfarandet och skatteuppbörden

Regeringens propositionRP 29/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 9/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-40. i proposition RP 29/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om hemkommun, lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster och lagen om beskattningsförfarande

Regeringens propositionRP 78/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 12/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 78/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster och lag om ändring av lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster

Regeringens propositionRP 59/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 13/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 59/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Utbildningsstyrelsen

Regeringens propositionRP 80/2016 rd
Utskottets betänkandeKuUB 7/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 80/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av värdepappersmarknadslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 65/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 14/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-11. i proposition RP 65/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om gräsrotsfinansiering och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 46/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 15/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-8. och 10. i proposition RP 46/2016 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 11. i betänkandet enligt utskottets förslag. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget 9. i proposition RP 46/2016 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården

Regeringens propositionRP 97/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 12/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 16.6.2016. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av revisionslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 70/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 16/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 16.6.2016. 

15.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är i dag torsdag 16.6.2016 kl 22.54. Plenum avslutades kl. 22.44.