Senast publicerat 24-05-2021 17:10

Plenarprotokollets huvudsida PR 70/2017 rd Plenum Torsdag 15.6.2017 kl. 16.02—20.37

Plenum började kl. 16.02. Plenum avslutades kl. 20.37. 

Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (16.02—17.00 och 20.02—20.37) och andre vice talman Arto Satonen (17.00—20.02). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-132739Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

inrikesminister Paula Risikko kommun- och reformminister Anu Vehviläinen undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen försvarsminister Jussi Niinistö arbetsminister Jari Lindström kommunikationsminister Anne Berner utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen jord- och skogsbruksminister Jari Leppä Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho justitieminister Antti Häkkänen 

2.1.  Muntlig fråga om riksdagsgruppens Nytt alternativ linje i regeringen (Antti Rinne sd)

Muntligt spörsmålMFT 95/2017 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.2.  Muntlig fråga om Europaministerns EU-linje (Juho Eerola saf)

Muntligt spörsmålMFT 96/2017 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.3.  Muntlig fråga om nedskärningen av semesterpenningarna inom den offentliga sektorn (Aino-Kaisa Pekonen vänst)

Muntligt spörsmålMFT 97/2017 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.4.  Muntlig fråga om tidtabellen för landskapsvalet (Anders Adlercreutz sv)

Muntligt spörsmålMFT 98/2017 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.5.  Muntlig fråga om tidtabellen för underrättelselagarna (Päivi Räsänen kd)

Muntligt spörsmålMFT 99/2017 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.6.  Muntlig fråga om lösandet av inomhusluftproblemen (Sirkka-Liisa Anttila cent)

Muntligt spörsmålMFT 100/2017 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.  Fyllnadsval till kommunikationsutskottet

Val

Riksdagen valde Jari Myllykoski till medlem i kommunikationsutskottet. 

4.  Fyllnadsval till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

Val

Riksdagen valde Markus Mustajärvi till ersättare i arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 

5.  Saara-Sofia Siréns begäran om befrielse från uppdraget som medlem i kulturutskottet

Begäran om befrielseBEF 31/2017 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 7 och 8 c § i statstjänstemannalagen och säkerhetsutredningslagen samt till vissa lagar i anslutning till dem

Regeringens propositionRP 70/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet och försvarsutskottet ska lämna utlåtande till. 

7.  Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2016

BerättelseB 13/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om överföring av mervärdesbeskattningen av varuimport till Skatteförvaltningen

Regeringens propositionRP 45/2017 rd
Utskottets betänkandeFiUB 3/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-7. i proposition RP 45/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

9.  Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2016

BerättelseB 16/2017 rd
Utskottets betänkandeEkUB 10/2017 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 16/2017 rd. Ärendet slutbehandlat. 

10.  Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2016

BerättelseB 7/2017 rd
Utskottets betänkandeKoUB 12/2017 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 7/2017 rd. Ärendet slutbehandlat. 

11.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av naturvårdslagen

LagmotionLM 23/2017 rdEmma Kari gröna m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet. 

12.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på fredag 16.6.2017 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 20.37.