Senast publicerat 07-06-2021 10:34

Plenarprotokollets huvudsida PR 70/2021 rd Plenum Torsdag 3.6.2021 kl. 15.59—19.53

Plenum började kl. 15.59. Plenum avslutades kl. 19.53. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (15.59—17.03) och förste vice talman Antti Rinne (17.03—19.53). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-380096Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Ordförande och vice ordförande till utskotten

Grundlagsutskottet har 2.6.2021 valt ledamot Johanna Ojala-Niemelä till ordförande. 

2.2.  Valförrättning

Det meddelades att fyllnadsval till fackutskotten ska förrättas. 

3.  Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

statsminister Sanna Marin finansminister Annika Saarikko utrikesminister Pekka Haavisto justitieminister Anna-Maja Henriksson jord- och skogsbruksminister Jari Leppä kommunminister Sirpa Paatero social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen inrikesminister Maria Ohisalo undervisningsminister Jussi Saramo vetenskaps- och kulturminister Antti Kurvinen 

Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 

3.1.  Muntlig fråga om statsministerns förmåner (Ville Tavio saf)

Muntligt spörsmålMFT 117/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.2.  Muntlig fråga om landskapsskatt (Timo Heinonen saml)

Muntligt spörsmålMFT 118/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.3.  Muntlig fråga om yttrandefrihet (Antero Laukkanen kd)

Muntligt spörsmålMFT 119/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.4.  Muntlig fråga om att upphäva koronarestriktioner (Harry Harkimo liik)

Muntligt spörsmålMFT 120/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.5.  Muntlig fråga om koronarestriktionerna i kultursektorn (Pia Lohikoski vänst)

Muntligt spörsmålMFT 121/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.6.  Muntlig fråga om att trygga fåglarnas häckning (Jenni Pitko gröna)

Muntligt spörsmålMFT 122/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.7.  Muntlig fråga om coronavaccinsundersökningar (Ano Turtiainen at)

Muntligt spörsmålMFT 123/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

4.  För psykoterapi – Medborgarinitiativ om att göra utbildningen i psykoterapi avgiftsfri

MedborgarinitiativMI 3/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

5.  Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2020

BerättelseB 7/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet. 

6.  Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i Europarådets parlamentariska församling 2020

BerättelseB 4/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet. 

7.  Berättelse av Finlands delegation i organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2020

BerättelseB 15/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Regeringens propositionRP 86/2021 rd
Utskottets betänkandeAjUB 7/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om skattetillägg och förseningsränta samt lagen om skatteuppbörd

Regeringens propositionRP 75/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 8/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till temporära ändringar i lagstiftning inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde på grund av att sjukdomen covid-19 fortsätter

Regeringens propositionRP 64/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 12/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 64/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2021

Regeringens propositionRP 95/2021 rd
TilläggsbudgetmotionTBM 1/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade tilläggsbudgetmotion TBM 1/2021 rd till finansutskottet. 

12.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på fredag 4.6.2021 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 19.53.