Senast publicerat 24-05-2021 16:16

Plenarprotokollets huvudsida PR 71/2015 rd Plenum Torsdag 26.11.2015 kl. 16.00—23.07

Plenum började kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 23.07. 

Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (16.00—17.52), andre vice talman Paula Risikko (17.52—19.58) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (19.58—23.07) 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2015-AK-31186Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

statsminister Juha Sipilä utrikesminister Timo Soini finansminister Alexander Stubb kommun- och reformminister Anu Vehviläinen familje- och omsorgsminister Juha Rehula inrikesminister Petteri Orpo undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen försvarsminister Jussi Niinistö social- och hälsovårdsminister Hanna Mäntylä kommunikationsminister Anne Berner 

2.1.  Muntlig fråga om bostadsbidrag för pensionstagare (Pia Viitanen sd)

Muntligt spörsmålMFT 56/2015 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.2.  Muntlig fråga om finansiering av klimatåtgärder i utvecklingsländer (Satu Hassi gröna)

Muntligt spörsmålMFT 57/2015 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.3.  Muntlig fråga om förvaltarregistret (Paavo Arhinmäki vänst)

Muntligt spörsmålMFT 58/2015 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.4.  Muntlig fråga om förslaget om ändring av vapendirektivet (Reijo Hongisto saf)

Muntligt spörsmålMFT 59/2015 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.  Ändring av jourförordningens bestämmelser om förlossningar

MedborgarinitiativMI 1/2015 rd
Utskottets betänkandeShUB 7/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om tobaksaccis

Regeringens propositionRP 36/2015 rd
LagmotionLM 13/2015 rd
Utskottets betänkandeFiUB 10/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond

Regeringens propositionRP 44/2015 rd
Utskottets betänkandeKoUB 9/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 44/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om tillämpning av vissa förpliktelser enligt lagen om en kommun- och servicestrukturreform

Regeringens propositionRP 111/2015 rd
Utskottets betänkandeFvUB 10/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 111/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller jordbruk och livsmedelsekonomi samt landsbygden, 14 § i lagen om främjande av skärgårdens utveckling och av lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt

Regeringens propositionRP 86/2015 rd
Utskottets betänkandeFvUB 11/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 86/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om djursjukdomar

Regeringens propositionRP 68/2015 rd
Utskottets betänkandeJsUB 7/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 68/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om registret över rättstolkar

Regeringens propositionRP 39/2015 rd
Utskottets betänkandeKuUB 7/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 39/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 117 a och 124 § i avfallslagen

Regeringens propositionRP 113/2015 rd
Utskottets betänkandeMiUB 1/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 113/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2016 (RP 30/2015 rd)

Regeringens propositionRP 118/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

12.  Lagmotion med förslag till ändring av 13 § i lagen om strukturstöd till jordbruket

LagmotionLM 26/2015 rdKalle Jokinen saml 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 

13.  Lagmotion med förslag till lag om upphävande av lagen om farledsavgifter

LagmotionLM 28/2015 rdSirpa Paatero sd 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

14.  Lagmotion om ändring av strafflagen

LagmotionLM 31/2015 rdVille Tavio saf m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

15.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 8 kap. 1 och 6 § i strafflagen

LagmotionLM 45/2015 rdSari Essayah kd m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

16.  Regeringens årsberättelse 2014Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2014

BerättelseB 9/2015 rd
BerättelseB 15/2015 rd
Utskottets betänkandeReUB 5/2015 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.11.2015. 

17.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på fredag 27.11.2015 kl. 13.00. Plenum avslutades klockan 23.07.