Plenarprotokollets huvudsida
PR
71
2016 rd
Plenum
Torsdag 16.6.2016 kl. 22.53—23.03
Plenum började kl. 22.53. Plenum avslutades kl. 23.03. 
Överläggningarna leddes av förste vice talman Mauri Pekkarinen (22.53—23.03) 
Namnupprop
I stället för namnupprop antecknades de ledamöter som deltog i föregående plenum som närvarande. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 97/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av revisionslagen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-24. i proposition RP 70/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på fredag 17.6.2016 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 23.03. 
Senast publicerat 3.10.2016 09:52