Plenarprotokollets huvudsida
PR
71
2019 rd
Plenum
Onsdag 27.11.2019 kl. 14.01—20.47
Plenum började kl. 14.01. Plenum avslutades kl. 20.47. 
Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (14.01—15.46 och 19.59—20.47), förste vice talman Tuula Haatainen (15.46—17.45) och andre vice talman Juho Eerola (17.45—19.59). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-277232
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2020-2023
Statsrådets redogörelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 2/2019 rd. Ärendet slutbehandlat. 
Val av vissa ledamöter till styrelsen för forskningsinstitutet för internationella relationer och EU-frågor
Val
VAL 40/2019 rd
Val
Riksdagen valde sakkunnigmedlemmar till styrelsen för forskningsinstitutet för internationella relationer och EU-frågor (Utrikespolitiska institutet). 
Initiativ till lagstiftning om begränsning av användningen av pyrotekniska artiklar i kategorierna F2 och F3
Medborgarinitiativ
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 
Talmanskonferensens förslag till lag om ändring av lagen om riksdagens tjänstemän
Talmanskonferensens förslag
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i talmanskonferensens förslag TKF 2/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av vissa bestämmelser om ändringssökande i lagstiftningen inom Gränsbevakningsväsendets förvaltningsområde
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 58/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av räddningslagen och till vissa andra lagar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 59/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar som gäller polisens förvaltningsområde
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-15. i proposition RP 75/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av arbetspensionslagstiftningen och sjukförsäkringslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-12. i proposition RP 64/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av vissa bestämmelser om ändringssökande inom miljöministeriets förvaltningsområde
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-29. i proposition RP 72/2019 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 30. i betänkandet enligt utskottets förslag. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om ändring av vissa bestämmelser om offentliga kungörelser inom miljöministeriets förvaltningsområde
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-8. i proposition RP 73/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om medborgarinitiativ
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 57/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 11 kap. 10 § i strafflagen
Lagmotion
Ville
Tavio
saf
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 2 och 4 kap. i arbetsavtalslagen
Lagmotion
Arja
Juvonen
saf
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om att anordna terminalvård
Lagmotion
Arja
Juvonen
saf
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av strafflagen
Lagmotion
Pihla
Keto-Huovinen
saml
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 
Verksamhetsberättelse 2018 Dataombudsmannens byrå
Berättelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.11.2019. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om överföring av vissa uppgifter som gäller hälsoteknik från Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.11.2019. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 23 b och 60 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.11.2019. 
20
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på torsdag 28.11.2019 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 20.47. 
Senast publicerat 28-11-2019 10:24