Senast publicerat 24-05-2021 16:37

Plenarprotokollets huvudsida PR 72/2016 rd Plenum Fredag 17.6.2016 kl. 12.59—15.01

Plenum började kl. 12.59. Plenum avbröts kl. 13.30. Plenum fortsatte kl. 14.59. Plenum avslutades kl. 15.01. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Mauri Pekkarinen (12.59—13.30) och andre vice talman Paula Risikko (14.59—15.01) 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-66993Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 16.6.2016 överlämnat regeringens propositioner RP 99-106/2016 rd 

2.2.  Berättelser

Till riksdagen har lämnats Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2015 (B 4/2016 rd). 

2.3.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 251, 280, 289, 292, 295-297, 300-303, 314/2016 rd har anlänt till riksdagen. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus

Regeringens propositionRP 76/2016 rd
Utskottets betänkandeMiUB 9/2016 rd
Pöytäkirjan liite EDK-2016-AK-67027Bilaga 3A
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 76/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

Regeringens propositionRP 43/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 11/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 43/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen och av vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 32/2016 rd
Utskottets betänkandeLaUB 7/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-6. i proposition RP 32/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till domstolslag och lagstiftning som har samband med den

Regeringens propositionRP 7/2016 rd
Utskottets betänkandeLaUB 8/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-57. i proposition RP 7/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

7.  Regeringens årsberättelse 2015Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2015

BerättelseB 10/2016 rd
BerättelseB 15/2016 rd
Utskottets betänkandeReUB 2/2016 rd
Enda behandlingen

Riksdagen avbröt debatten och behandlingen. 

8.  Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2017—2020

Statsrådets redogörelseSRR 3/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 10/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.6.2016. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2016

Regeringens propositionRP 88/2016 rd
TilläggsbudgetmotionTBM 1-3/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 11/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.6.2016. 

10.  Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, årsredovisning, bokföring och förvaltning 2015

BerättelseB 12/2016 rd
Utskottets betänkandeReUB 3/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.6.2016. 

11.  Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om statens revisionsverks bokslut, årsredovisning, bokföring och förvaltning 2015

BerättelseB 13/2016 rd
Utskottets betänkandeReUB 4/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.6.2016. 

12.  Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, årsredovisning, bokföring och förvaltning 2015

BerättelseB 14/2016 rd
Utskottets betänkandeReUB 5/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.6.2016. 

13.  Nästa plenum