Plenarprotokollets huvudsida
PR
72
2019 rd
Plenum
Torsdag 28.11.2019 kl. 16.00—19.07
Plenum började kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 19.07. 
Överläggningarna leddes av förste vice talman Tuula Haatainen (16.00—17.58) och talman Matti Vanhanen (17.58—19.07). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-277626
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
Ny ledamot
Anmälan om ny ledamot. 
Jutta Urpilainens begäran om befrielse från uppdraget som riksdagsledamot
Begäran om befrielse
BEF 14/2019 rd
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Muntlig frågestund
Följande ministrar besvarade frågorna 
statsminister
Antti
Rinne
utrikesminister
Pekka
Haavisto
justitieminister
Anna-Maja
Henriksson
familje- och omsorgsminister
Krista
Kiuru
finansminister
Mika
Lintilä
jord- och skogsbruksminister
Jari
Leppä
kommun- och ägarstyrningsminister
Sirpa
Paatero
försvarsminister
Antti
Kaikkonen
minister för nordiskt samarbete och jämställdhet
Thomas
Blomqvist
Europaminister
Tytti
Tuppurainen
social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa
Pekonen
undervisningsminister
Li
Andersson
kommunikationsminister
Sanna
Marin
utvecklings- och utrikeshandelsminister
Ville
Skinnari
miljö- och klimatminister
Krista
Mikkonen
inrikesminister
Maria
Ohisalo
Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 
Muntlig fråga om psykisk ohälsa bland ungdomar (Sanna Antikainen saf)
Muntligt spörsmål
MFT 68/2019 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om regeringens agerande i kollektivavtalstvisten i Posten (Anna-Kaisa Ikonen saml)
Muntligt spörsmål
MFT 69/2019 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om statens ägarstyrning (Harry Harkimo liik)
Muntligt spörsmål
MFT 70/2019 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Verksamhetsberättelse 2018 Dataombudsmannens byrå
Berättelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 15/2019 rd. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 23 b och 60 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 35/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om överföring av vissa uppgifter som gäller hälsoteknik från Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-9. i proposition RP 81/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2020 (RP 29/2019 rd)
Regeringens proposition
Budgetmotion
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade budgetmotionerna BM 380-392/2019 rd till finansutskottet. 
9
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på fredag 29.11.2019 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 19.07. 
Senast publicerat 29-11-2019 13:09