Plenarprotokollets huvudsida
PR
74
2017 rd
Plenum
Onsdag 21.6.2017 kl. 13.59—0.32
Plenum började kl. 13.59. Plenum avslutades 22.6.2017 kl. 00.32. 
Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (13.59—15.59, 18.00—20.29 och 22.27—23.30) och andre vice talman Arto Satonen (15.59—18.00, 20.29—22.27 och 23.30—00.32). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-134195
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Regeringens proposition till riksdagen om förslag till lag om ändring av postlagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 272/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Statsrådets försvarspolitiska redogörelse
Statsrådets redogörelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om yrkesutbildning och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Behandlingen av ärendet avbryts. 
Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak
Statsrådets redogörelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 5/2017 rd. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om försök med regionalt tillhandahållande av arbetskrafts- och företagstjänster samt med arbetslivsprövning
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av territorialövervakningslagen och 17 kap. 7 b § i strafflagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 56/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till naturgasmarknadslag och vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-5. i proposition RP 50/2017 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna LM 1, 3/2016 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om skuldsanering för privatpersoner
Lagmotion
Peter
Östman
kd
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2018—2021
Statsrådets redogörelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.6.2017. 
11
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på torsdag 22.6.2017 kl. 10.00. Plenum avslutades kl. 00.32. 
Senast publicerat 02-11-2017 11:12