Senast publicerat 24-05-2021 16:13

Plenarprotokollets huvudsida PR 75/2015 rd Plenum Torsdag 3.12.2015 kl. 16.01—21.22

Plenum började kl. 16.01. Plenum avslutades kl. 21.22. 

Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (16.01—17.01 och 20.42—21.22), förste vice talman Mauri Pekkarinen (17.01—18.45) och andre vice talman Paula Risikko (18.45—20.42) 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2015-AK-33180Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Antti Kurvinens begäran om befrielse från uppdraget som suppelant i Folkpensionsanstaltens fullmäktige

Begäran om befrielseBEF 25/2015 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

3.  Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

statsminister Juha Sipilä finansminister Alexander Stubb kommun- och reformminister Anu Vehviläinen familje- och omsorgsminister Juha Rehula utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen försvarsminister Jussi Niinistö social- och hälsovårdsminister Hanna Mäntylä kommunikationsminister Anne Berner 

3.1.  Muntlig fråga om varför samhällsfördraget strandade (Antti Lindtman sd)

Muntligt spörsmålMFT 60/2015 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.2.  Muntlig fråga om klientavgifterna inom social- och hälsovården (Touko Aalto gröna)

Muntligt spörsmålMFT 61/2015 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

4.  Lagstadgad rätt för anställda inom hälso- och sjukvården att på grund av övertygelse vägra avsluta liv

MedborgarinitiativMI 2/2015 rd
Utskottets betänkandeShUB 9/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning

Regeringens propositionRP 34/2015 rd
Utskottets betänkandeFiUB 11/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om rundradioskatt

Regeringens propositionRP 58/2015 rd
Utskottets betänkandeFiUB 12/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 58/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 § i kollektivtrafiklagen

Regeringens propositionRP 110/2015 rd
Utskottets betänkandeKoUB 10/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 110/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 12 och 48 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Regeringens propositionRP 120/2015 rd
Utskottets betänkandeKuUB 10/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 120/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 § i lagen om utkomststöd

Regeringens propositionRP 124/2015 rd
Utskottets betänkandeShUB 11/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 124/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

10.  Lagmotion med förslag till lag om upphävande av lagen om farledsavgift

LagmotionLM 22/2015 rdEeva-Johanna Eloranta sd 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

11.  Lagmotion med förslag till ändring av informationssamhällsbalken

LagmotionLM 23/2015 rdEeva-Johanna Eloranta sd m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

12.  Lagmotion med förslag till ändring av vägtrafiklagen

LagmotionLM 24/2015 rdMaria Guzenina sd m.fl. 
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

13.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 17 kap. i strafflagen

LagmotionLM 41/2015 rdLeena Meri saf m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

14.  Lagmotion med förslag till lag om indexjustering för 2016 av pensioner och vissa andra förmåner

LagmotionLM 44/2015 rdTuula Haatainen sd m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

15.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 2 kap. i arbetsavtalslagen

LagmotionLM 46/2015 rdKari Uotila vänst m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 

16.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av gymnasielagen

LagmotionLM 48/2015 rdEeva-Johanna Eloranta sd m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

17.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av lagen om grundläggande utbildning

LagmotionLM 49/2015 rdEeva-Johanna Eloranta sd m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

18.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på fredag 4.12.2015 kl. 13.00. Plenum avslutades klockan.