Senast publicerat 24-05-2021 17:34

Plenarprotokollets huvudsida PR 76/2020 rd Plenum Onsdag 20.5.2020 kl. 14.51—17.43

Plenum började kl. 14.51. Plenum avbröts kl. 17.33. Plenum fortsatte kl. 17.41. Plenum avslutades kl. 17.43.  

Överläggningarna leddes av andre vice talman Juho Eerola (14.51—15.59) och talman Matti Vanhanen (15.59—17.33 och 17.41—17.43). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-303443Bilaga 1A

I stället för namnupprop antecknades de ledamöter som deltog i föregående plenum som närvarande. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stöd för återanställning och gottgörelse för verksamhetsbegränsningar till förplägnadsföretag

Regeringens propositionRP 67/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 11/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 67/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

3.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på måndag 25.5.2020 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 17.43.