Senast publicerat 24-05-2021 16:14

Plenarprotokollets huvudsida PR 78/2015 rd Plenum Onsdag 9.12.2015 kl. 14.17—21.39

Plenum började kl. 14.17. Plenum avslutades kl. 21.39.  

Överläggningarna leddes av förste vice talman Mauri Pekkarinen (14.17—17.02), talman Maria Lohela (17.02—18.14) och andre vice talman Paula Risikko (18.14—21.39) 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2015-AK-34863Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning

Regeringens propositionRP 34/2015 rd
Utskottets betänkandeFiUB 11/2015 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 34/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om rundradioskatt

Regeringens propositionRP 58/2015 rd
Utskottets betänkandeFiUB 12/2015 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 58/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av 49 § i universitetslagen och 43 § i yrkeshögskolelagen

Regeringens propositionRP 38/2015 rd
Utskottets betänkandeKuUB 8/2015 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 38/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet samt om ändring av lagen om fritt bildningsarbete

Regeringens propositionRP 79/2015 rd
Utskottets betänkandeKuUB 9/2015 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 79/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings och bygglagen

Regeringens propositionRP 114/2015 rd
Utskottets betänkandeMiUB 2/2015 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 114/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

Regeringens propositionRP 37/2015 rd
Utskottets betänkandeFvUB 14/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 37/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av barnbidragslagen och 4 § i lagen om underhållsstöd

Regeringens propositionRP 70/2015 rd
Utskottets betänkandeShUB 12/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 70/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen, ändring av en lag om ändring av sjukförsäkringslagen samt temporär ändring av 2 § i lagen om apoteksavgiftRegeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen, ändring av lagen om ändring av sjukförsäkringslagen samt temporär ändring av 2 § i lagen om apoteksavgift (RP 106/2015 rd)

Regeringens propositionRP 106/2015 rd
Regeringens propositionRP 128/2015 rd
ÅtgärdsmotionAM 11/2015 rd
Utskottets betänkandeShUB 13/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 i propositionerna RP 106/2015 rd och RP 128/2015 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 2 och 3 i proposition RP 128/2015 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslag 2 och 3 i proposition RP 106/2015 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som gäller omorganisering av Forststyrelsen

Regeringens propositionRP 132/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet. 

11.  Interpellation om sysselsättningspolitiken

InterpellationIP 4/2015 rd
Enda behandling
Enda behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av partilagen och lagen om kandidaters valfinansiering

Regeringens propositionRP 73/2015 rd
LagmotionLM 27/2015 rd
Utskottets betänkandeGrUB 9/2015 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2015. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Regeringens propositionRP 59/2015 rd
Utskottets betänkandeFiUB 13/2015 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2015. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om punktskatt på flytande bränslen

Regeringens propositionRP 130/2015 rd
Utskottets betänkandeFiUB 14/2015 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2015. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kyrkolagen, om upphävande av lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans arbetsmarknadsverk, om ändring av 3 § i lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal och om ändring av 1 § i lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans arbetskollektivavtal

Regeringens propositionRP 75/2015 rd
Utskottets betänkandeFvUB 15/2015 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2015. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om omskifte och skyldighet att återbära egendom

Regeringens propositionRP 72/2015 rd
Utskottets betänkandeLaUB 5/2015 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2015. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § i lagen om överlastavgift

Regeringens propositionRP 117/2015 rd
Utskottets betänkandeKoUB 13/2015 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2015. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av körkortslagen, 2 och 4 § i lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare samt 4 § i lagen om alkolåsövervakad körrätt

Regeringens propositionRP 84/2015 rd
Utskottets betänkandeKoUB 14/2015 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2015. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av fordonslagen, vägtrafiklagen och 23 kap. 9 och 12 i strafflagen

Regeringens propositionRP 24/2015 rd
Utskottets betänkandeKoUB 15/2015 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2015. 

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information

Regeringens propositionRP 27/2015 rd
Utskottets betänkandeJsUB 10/2015 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2015. 

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 39 § i lagen om Finlands skogscentral

Regeringens propositionRP 108/2015 rd
Utskottets betänkandeJsUB 11/2015 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2015. 

22.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar och vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 81/2015 rd
Utskottets betänkandeJsUB 12/2015 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2015. 

23.  Regeringens proposition till riksdagen om ändring av 48 f § i lagen om grundläggande utbildning

Regeringens propositionRP 78/2015 rd
Utskottets betänkandeKuUB 12/2015 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2015. 

24.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av universitetslagen och yrkeshögskolelagen

Regeringens propositionRP 77/2015 rd
Utskottets betänkandeKuUB 13/2015 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2015. 

25.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Regeringens propositionRP 94/2015 rd
Utskottets betänkandeShUB 16/2015 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2015. 

26.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av mentalvårdslagen

Regeringens propositionRP 92/2015 rd
Utskottets betänkandeShUB 17/2015 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2015. 

27.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen

Regeringens propositionRP 105/2015 rd
Utskottets betänkandeShUB 18/2015 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2015. 

28.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om upphävande av lagen om öppettider för detaljhandeln och frisersalonger och om ändring av lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet

Regeringens propositionRP 88/2015 rd
LagmotionLM 3/2015 rd
Utskottets betänkandeEkUB 15/2015 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2015. 

29.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bokföringslagen och vissa lagar som har samband med den samt en ny lag om offentliggörande av sådana betalningar till myndigheter som gjorts av företag som är verksamma i utvinningsindustrin eller inom avverkning av naturskog

Regeringens propositionRP 89/2015 rd
Utskottets betänkandeEkUB 16/2015 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2015. 

30.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av försäkringsbolagslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 98/2015 rd
Utskottets betänkandeEkUB 17/2015 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2015. 

31.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån och till vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 99/2015 rd
Utskottets betänkandeMiUB 3/2015 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2015. 

32.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet, av lagen om beskattningsförfarande, av 3 och 13 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och av 2 a § i lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund

Regeringens propositionRP 129/2015 rd
Utskottets betänkandeFiUB 15/2015 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2015. 

33.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 48 kap. i strafflagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 55/2015 rd
Utskottets betänkandeLaUB 6/2015 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2015. 

34.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av 75 § 3 mom. och 92 a § i universitetslagen

Regeringens propositionRP 76/2015 rd
Utskottets betänkandeKuUB 14/2015 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2015. 

35.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 20 § i familjevårdslagen, 10 § i lagen om stöd för närståendevård, 23 § i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, 27 e § i socialvårdslagen, lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda, lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar samt lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare

Regeringens propositionRP 93/2015 rd
Utskottets betänkandeShUB 19/2015 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2015. 

36.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Regeringens propositionRP 107/2015 rd
Utskottets betänkandeShUB 20/2015 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2015. 

37.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 10.12.2015 kl. 16.00. Plenum avslutades klockan 21.39.