Senast publicerat 24-05-2021 17:13

Plenarprotokollets huvudsida PR 78/2017 rd Plenum Onsdag 28.6.2017 kl. 14.00—19.38

Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 19.38. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Mauri Pekkarinen (14.00—15.59 och 17.59—19.38) och andre vice talman Arto Satonen (15.59—17.59). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-134990Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Övriga meddelanden

Arja Juvonen har den 27 juni 2017 meddelat att hon har anslutit sig till Sannfinländarnas riksdagsgrupp. 

3.  Hanna Mäntyläs begäran om befrielse från uppdraget som riksdagsledamot

Begäran om befrielseBEF 38/2017 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

4.  Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2018—2021

Statsrådets redogörelseSRR 4/2017 rd
Utskottets betänkandeFiUB 4/2017 rd
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-134842
Förslag till ställningstaganden 27.6.2017
Bilaga 4A
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 4/2017 rd. Ärendet slutbehandlat. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om försök med regionalt tillhandahållande av arbetskrafts- och företagstjänster samt med arbetslivsprövning

Regeringens propositionRP 51/2017 rd
Utskottets betänkandeAjUB 6/2017 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 51/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2017

Regeringens propositionRP 60/2017 rd
TilläggsbudgetmotionTBM 1-5/2017 rd
Utskottets betänkandeFiUB 5/2017 rd
Enda behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om yrkesutbildning och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 39/2017 rd
Utskottets betänkandeKuUB 7/2017 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

8.  Slopa omställningen till sommartid

MedborgarinitiativMI 4/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

9.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 28 kap. 2 § i strafflagen

LagmotionLM 24/2017 rdKari Kulmala saf m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

10.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 29.6.2017 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 19.38.