Senast publicerat 23-06-2022 09:30

Plenarprotokollets huvudsida PR 78/2022 rd Plenum Tisdag 21.6.2022 kl. 18.35—20.28

Plenum började kl. 18.35. Plenum avslutades kl. 20.28. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Juho Eerola (18.35—18.58) och talman Matti Vanhanen (18.58—20.28). 

1. Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2022-AK-35042Bilaga 1A

I stället för namnupprop antecknades de ledamöter som deltog i föregående plenum som närvarande. 

2. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om sexualbrott

Regeringens propositionRP 13/2022 rd
MedborgarinitiativMI 2/2019 rd
Utskottets betänkandeLaUB 10/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

3. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av konsumentskyddslagen och lagen om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna samt till vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 14/2022 rd
Utskottets betänkandeEkUB 16/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1., 3. och 5.-7. i proposition RP 14/2022 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen 2. och 4. i proposition RP 14/2022 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Tillgänglighetsbiblioteket Celia och lag om ändring av 11 § i lagen om allmänna bibliotek

Regeringens propositionRP 95/2022 rd
Utskottets betänkandeKuUB 6/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 95/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av läropliktslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 54/2022 rd
Utskottets betänkandeKuUB 7/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-7. i proposition RP 54/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar förordningarna om användning av Schengens informationssystem

Regeringens propositionRP 35/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 14/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 35/2021 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 4. i betänkandet enligt utskottets förslag. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

7. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett positivt kreditupplysningsregister och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 22/2022 rd
Utskottets betänkandeEkUB 17/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.6.2022. 

8. Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 22.6.2022 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 20.28.