Plenarprotokollets huvudsida
PR
79
2017 rd
Plenum
Torsdag 29.6.2017 kl. 16.03—17.59
Plenum började kl. 16.03. Plenum avslutades kl. 17.59. 
Överläggningarna leddes av förste vice talman Mauri Pekkarinen (16.03—17.59). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-135281
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Muntlig frågestund
Följande ministrar besvarade frågorna 
finansminister
Petteri
Orpo
inrikesminister
Paula
Risikko
kommun- och reformminister
Anu
Vehviläinen
familje- och omsorgsminister
Juha
Rehula
undervisningsminister
Sanni
Grahn-Laasonen
bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo
Tiilikainen
arbetsminister
Jari
Lindström
kommunikationsminister
Anne
Berner
utrikeshandels- och utvecklingsminister
Kai
Mykkänen
social- och hälsovårdsminister
Pirkko
Mattila
näringsminister
Mika
Lintilä
jord- och skogsbruksminister
Jari
Leppä
Europa-, kultur- och idrottsminister
Sampo
Terho
justitieminister
Antti
Häkkänen
Muntlig fråga om vårdreformen (Ilkka Kantola sd)
Muntligt spörsmål
MFT 101/2017 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om verkställandet av de förslag arbetsgruppen för fattigdomsbekämpning kommer med (Jani Mäkelä saf)
Muntligt spörsmål
MFT 102/2017 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om translagen (Jyrki Kasvi gröna)
Muntligt spörsmål
MFT 103/2017 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om främjandet av gruvindustrin (Markku Rossi cent)
Muntligt spörsmål
MFT 104/2017 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om stöd till medborgarorganisationer (Anders Adlercreutz sv)
Muntligt spörsmål
MFT 105/2017 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om Finlands ekonomiska utveckling (Simon Elo na)
Muntligt spörsmål
MFT 106/2017 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
3
Meddelanden
Regeringens propositioner
Statsrådet har 28.6.2017 överlämnat regeringens propositioner RP 80-86/2017 rd 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ombud för obligationsinnehavare och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4., 6. och 8.-9. i proposition RP 48/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände det nya 10. lagförslaget i betänkandet. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen 5. och 7. i proposition RP 48/2017 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2016
Berättelse
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 2 c kap. 5 § i strafflagen
Lagmotion
Ville
Tavio
saf
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 52 § i inkomstskattelagen, 5 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och 25 § i lagen förskottsuppbörd
Lagmotion
Ritva
Elomaa
na
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Sami Savios begäran om befrielse från uppdraget som medlem av finansutskottet
Begäran om befrielse
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Jani Mäkeläs begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i grundlagsutskottet, finansutskottet och framtidsutskottet
Begäran om befrielse
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Leena Meris begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i lagutskottet och uppdraget som medlem i arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Begäran om befrielse
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Rami Lehtos begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i revisionsutskottet och uppdraget som medlem i ekonomiutskottet
Begäran om befrielse
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Mika Raatikainens begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i utrikesutskottet och uppdraget som medlem i revisionsutskottet
Begäran om befrielse
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Mika Niikkos begäran om befrielse från uppdraget som medlem av lagutskottet
Begäran om befrielse
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Lea Mäkipääs begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i kulturutskottet
Begäran om befrielse
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Jari Ronkainens begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i finansutskottet, uppdraget som ersättare i förvaltningsutskottet och uppdraget som medlem av försvarsutskottet
Begäran om befrielse
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Ari Jalonens begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i jord- och skogsbruksutskottet
Begäran om befrielse
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Ritva Elomaas begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i försvarsutskottet och social- och hälsovårdsutskottet
Begäran om befrielse
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Arja Juvonens begäran om befrielse från uppdraget som medlem av revisionsutskottet
Begäran om befrielse
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Juho Eerolas begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i stora utskottet
Begäran om befrielse
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Olli Immonens begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i försvarsutskottet och ekonomiutskottet
Begäran om befrielse
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Ville Tavios begäran om befrielse från uppdraget som medlem av stora utskottet och uppdraget som ersättare i grundlagsutskottet
Begäran om befrielse
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Laura Huhtasaaris begäran om befrielse från uppdraget som medlem av lagutskottet och kulturutskottet
Begäran om befrielse
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Hanna Mäntyläs begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i miljöutskottet
Begäran om befrielse
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Ville Vähämäkis begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i utrikesutskottet och ekonomiutskottet
Begäran om befrielse
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Teuvo Hakkarainens begäran om befrielse från uppdraget som medlem av arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Begäran om befrielse
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Tiina Elovaaras begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i arbetslivs- och jämställdhetsutskottet och uppdraget som medlem av miljöutskottet
Begäran om befrielse
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Tom Packaléns begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i lagutskottet.
Begäran om befrielse
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
28
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på fredag 30.6.2017 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 17.59. 
Senast publicerat 06-11-2017 14:00