Senast publicerat 24-05-2021 17:13

Plenarprotokollets huvudsida PR 8/2017 rd Plenum Torsdag 16.2.2017 kl. 16.00—21.07

Plenum började kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 21.07. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Mauri Pekkarinen (16.00—17.59 och 20.00—21.07) och andre vice talman Arto Satonen (17.59—20.00). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-107221Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

inrikesminister Paula Risikko kommun- och reformminister Anu Vehviläinen familje- och omsorgsminister Juha Rehula finansminister Petteri Orpo undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen justitie- och arbetsminister Jari Lindström kommunikationsminister Anne Berner utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila 

2.1.  Muntlig fråga om arbetsmarknadsläget (Antti Rinne sd)

Muntligt spörsmålMFT 7/2017 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.2.  Muntlig fråga om avgiftsfri småbarnspedagogik (Heli Järvinen gröna)

Muntligt spörsmålMFT 8/2017 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.3.  Muntlig fråga om utbetalningen av utkomststöd (Aino-Kaisa Pekonen vänst)

Muntligt spörsmålMFT 9/2017 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.4.  Muntlig fråga om påskyndande av en positiv ekonomisk utveckling (Anne Kalmari cent)

Muntligt spörsmålMFT 10/2017 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.5.  Muntlig fråga om de utlåtanden som begärts om vårdreformen (Anna-Maja Henriksson sv)

Muntligt spörsmålMFT 11/2017 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.6.  Muntlig fråga om yttrande- och åsiktsfrihet (Sari Tanus kd)

Muntligt spörsmålMFT 12/2017 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.7.  Muntlig fråga om statliga stöd till politiska ungdomsorganisationer (Simon Elo saf)

Muntligt spörsmålMFT 13/2017 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.  Fyllnadsval till finansutskottet

Val

Riksdagen valde Aila Paloniemi till medlem i finansutskottet. 

4.  Fyllnadsval till ekonomiutskottet

Val

Riksdagen valde Petri Honkonen till medlem i ekonomiutskottet. 

5.  Fyllnadsval till Rundradion Ab:s förvaltningsråd

Val

Riksdagen valde Sirkka-Liisa Anttila till medlem i Rundradion Ab:s förvaltningsråd. 

6.  Jani Toivolas begäran om befrielse från uppdraget som medlem i kulturutskottet

Begäran om befrielseBEF 13/2017 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

7.  Medborgarinitiativ om bevarande av äktenskapet som ett genuint jämställt förbund mellan man och kvinna och om upphävande av den könsneutrala äktenskapslagen

MedborgarinitiativMI 2/2016 rd
Utskottets betänkandeLaUB 1/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

8.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på fredag 17.2.2017 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 21.07.