Plenarprotokollets huvudsida
PR
8
2019 rd
Plenum
Tisdag 21.5.2019 kl. 14.00—14.02
Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 14.02. 
Överläggningarna leddes av talman Antti Rinne (14.00—14.02). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-254310
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i en lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och i vissa andra lagar om ändring av lagar som gäller beskattningen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-6. i proposition RP 1/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
3
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på tisdag 28.5.2019 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 14.02. 
Senast publicerat 21-05-2019 15:54