Senast publicerat 24-05-2021 16:34

Plenarprotokollets huvudsida PR 80/2016 rd Plenum Torsdag 8.9.2016 kl. 16.03—21.01

Plenum började kl. 16.03. Plenum avslutades kl. 21.01. 

Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (16.03—18.30) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (18.30—21.01) 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-71112Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

statsminister Juha Sipilä kommun- och reformminister Anu Vehviläinen undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen justitie- och arbetsminister Jari Lindström kommunikationsminister Anne Berner utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen 

2.1.  Muntlig fråga om säkerhetsärenden vid Fennovoimas kärnkraftsprojekt (Riitta Myller sd)

Muntligt spörsmålMFT 77/2016 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.2.  Muntlig fråga om intervjuer av arbetslösa (Li Andersson vänst)

Muntligt spörsmålMFT 78/2016 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.3.  Muntlig fråga om tryggande av den yrkesinriktade utbildningen (Mikaela Nylander sv)

Muntligt spörsmålMFT 79/2016 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.4.  Muntlig fråga om problem med inomhusluften i offentliga byggnader (Sari Tanus kd)

Muntligt spörsmålMFT 80/2016 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.5.  Muntlig fråga om kriterierna för asylbeslut (Krista Mikkonen gröna)

Muntligt spörsmålMFT 81/2016 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.  Fyllnadsval till stora utskottet

Val

Riksdagen valde Aino-Kaisa Pekonen till medlem samt Juho Eerola och Ben Zyskowicz till ersättare i stora utskottet. 

4.  Fyllnadsval till utrikesutskottet

Val

Riksdagen valde Alexander Stubb, Lenita Toivakka och Annika Lapintie till medlemmar samt Ben Zyskowicz till ersättare i utrikesutskottet. 

5.  Fyllnadsval till finansutskottet

Val

Riksdagen valde Hanna Mäntylä och Outi Mäkelä till medlemmar i finansutskottet. 

6.  Fyllnadsval till förvaltningsutskottet

Val

Riksdagen valde Juho Eerola och Anders Adlercreutz till medlemmar i förvaltningsutskottet. 

7.  Fyllnadsval till lagutskottet

Val

Riksdagen valde Wille Rydman till ersättare i lagutskottet. 

8.  Fyllnadsval till kommunikationsutskottet

Val

Riksdagen valde Sofia Vikman till medlem och Timo Heinonen till ersättare i kommunikationsutskottet. 

9.  Fyllnadsval till jord- och skogsbruksutskottet

Val

Riksdagen valde Jukka Kopra och Johanna Karimäki till medlemmar samt Kaj Turunen och Sari Raassina till ersättare i jord- och skogsbruksutskottet. 

10.  Fyllnadsval till social- och hälsovårdsutskottet

Val

Riksdagen valde Veronica Rehn-Kivi till medlem i social- och hälsovårdsutskottet. 

11.  Fyllnadsval till framtidsutskottet

Val

Riksdagen valde Lenita Toivakka och Thomas Blomqvist till medlemmar samt Jukka Kopra till ersättare i framtidsutskottet. 

12.  Fyllnadsval till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

Val

Riksdagen valde Veronica Rehn-Kivi till medlem samt Hanna Mäntylä och Lenita Toivakka till ersättare i arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 

13.  Fyllnadsval till miljöutskottet

Val

Riksdagen valde Hanna Mäntylä till ersättare i miljöutskottet. 

14.  Fyllnadsval till Finlands delegation i Nordiska rådet

Val

Riksdagen valde Anna-Maja Henriksson till medlem och Eva Biaudet till ersättare i Finlands delegation i Nordiska rådet. 

15.  Fyllnadsval till kanslikommissionen

Val

Riksdagen valde Stefan Wallin till ersättare i kanslikommissionen. 

16.  Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2015

BerättelseB 4/2016 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

17.  Medborgarinitiativ om bevarande av äktenskapet som ett genuint jämställt förbund mellan man och kvinna och om upphävande av den könsneutrala äktenskapslagen

MedborgarinitiativMI 2/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

18.  Riksdagsbibliotekets berättelse för 2015

BerättelseB 6/2016 rd
Utskottets betänkandeKuUB 8/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.9.2016. 

19.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på fredag 9.9.2016 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 21.01.