Plenarprotokollets huvudsida
PR
80
2016 rd
Plenum
Torsdag 8.9.2016 kl. 16.03—21.01
Plenum började kl. 16.03. Plenum avslutades kl. 21.01. 
Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (16.03—18.30) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (18.30—21.01) 
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-71112
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Muntlig frågestund
Följande ministrar besvarade frågorna 
statsminister
Juha
Sipilä
kommun- och reformminister
Anu
Vehviläinen
undervisnings- och kulturminister
Sanni
Grahn-Laasonen
jordbruks- och miljöminister
Kimmo
Tiilikainen
justitie- och arbetsminister
Jari
Lindström
kommunikationsminister
Anne
Berner
utrikeshandels- och utvecklingsminister
Kai
Mykkänen
Muntlig fråga om säkerhetsärenden vid Fennovoimas kärnkraftsprojekt (Riitta Myller sd)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om intervjuer av arbetslösa (Li Andersson vänst)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om tryggande av den yrkesinriktade utbildningen (Mikaela Nylander sv)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om problem med inomhusluften i offentliga byggnader (Sari Tanus kd)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om kriterierna för asylbeslut (Krista Mikkonen gröna)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Fyllnadsval till stora utskottet
Val
Riksdagen valde Aino-Kaisa Pekonen till medlem samt Juho Eerola och Ben Zyskowicz till ersättare i stora utskottet. 
Fyllnadsval till utrikesutskottet
Val
Riksdagen valde Alexander Stubb, Lenita Toivakka och Annika Lapintie till medlemmar samt Ben Zyskowicz till ersättare i utrikesutskottet. 
Fyllnadsval till finansutskottet
Val
Riksdagen valde Hanna Mäntylä och Outi Mäkelä till medlemmar i finansutskottet. 
Fyllnadsval till förvaltningsutskottet
Val
Riksdagen valde Juho Eerola och Anders Adlercreutz till medlemmar i förvaltningsutskottet. 
Fyllnadsval till lagutskottet
Val
Riksdagen valde Wille Rydman till ersättare i lagutskottet. 
Fyllnadsval till kommunikationsutskottet
Val
Riksdagen valde Sofia Vikman till medlem och Timo Heinonen till ersättare i kommunikationsutskottet. 
Fyllnadsval till jord- och skogsbruksutskottet
Val
Riksdagen valde Jukka Kopra och Johanna Karimäki till medlemmar samt Kaj Turunen och Sari Raassina till ersättare i jord- och skogsbruksutskottet. 
Fyllnadsval till social- och hälsovårdsutskottet
Val
Riksdagen valde Veronica Rehn-Kivi till medlem i social- och hälsovårdsutskottet. 
Fyllnadsval till framtidsutskottet
Val
Riksdagen valde Lenita Toivakka och Thomas Blomqvist till medlemmar samt Jukka Kopra till ersättare i framtidsutskottet. 
Fyllnadsval till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Val
Riksdagen valde Veronica Rehn-Kivi till medlem samt Hanna Mäntylä och Lenita Toivakka till ersättare i arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 
Fyllnadsval till miljöutskottet
Val
Riksdagen valde Hanna Mäntylä till ersättare i miljöutskottet. 
Fyllnadsval till Finlands delegation i Nordiska rådet
Val
Riksdagen valde Anna-Maja Henriksson till medlem och Eva Biaudet till ersättare i Finlands delegation i Nordiska rådet. 
Fyllnadsval till kanslikommissionen
Val
Riksdagen valde Stefan Wallin till ersättare i kanslikommissionen. 
Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2015
Berättelse
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
Medborgarinitiativ om bevarande av äktenskapet som ett genuint jämställt förbund mellan man och kvinna och om upphävande av den könsneutrala äktenskapslagen
Medborgarinitiativ
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 
Riksdagsbibliotekets berättelse för 2015
Berättelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.9.2016. 
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på fredag 9.9.2016 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 21.01. 
Senast publicerat 30-03-2017 13:12