Plenarprotokollets huvudsida
PR
80
2017 rd
Plenum
Fredag 30.6.2017 kl. 12.59—13.28
Plenum började kl. 12.59. Plenum avslutades kl. 13.28. 
Överläggningarna leddes av förste vice talman Mauri Pekkarinen (12.59—13.28). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-135428
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
Svar på skriftliga spörsmål
Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 219, 232, 237, 238, 240-244, 246-249, 251-256, 259, 265/2017 rd har anlänt till riksdagen. 
Åtgärdsmotioner
Talmanskonferensen har 29.6.2017 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 17-19/2017 rd till utskott. 
Talmanskonferensens förslag till sittordning för ledamöterna
Riksdagsarbete diverse
Enda behandling
Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag. 
Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2017
Regeringens proposition
Tilläggsbudgetmotion
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen godkände förslaget till tilläggsbudget för 2017 i proposition RP 60/2017 rd enligt betänkadet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att tilläggsbudgetmotionerna TBM 1-5/2017 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av tilläggsbudgeten för 2017. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om yrkesutbildning och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-27. i proposition RP 39/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände det nya 28. lagförslaget i betänkandet. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat. 
Fyllnadsval till stora utskottet
Val
Riksdagen valde Vesa-Matti Saarakkala till medlem och Ville Tavio till ersättare i stora utskottet. 
Fyllnadsval till grundlagsutskottet
Val
Riksdagen valde Olli Immonen och Ari Jalonen till ersättare i grundlagsutskottet. 
Fyllnadsval till utrikesutskottet
Val
Riksdagen valde Laura Huhtasaari och Simon Elo till ersättare i utrikesutskottet. 
Fyllnadsval till finansutskottet
Val
Riksdagen valde Vesa-Matti Saarakkala till medlem och Martti Mölsä och Anne Louhelainen till ersättare i finansutskottet. 
Fyllnadsval till revisionsutskottet
Val
Riksdagen valde Ari Jalonen och Pentti Oinonen till medlemmar och Toimi Kankaanniemi till ersättare i revisionsutskottet. 
Fyllnadsval till förvaltningsutskottet
Val
Riksdagen valde Laura Huhtasaari till ersättare i förvaltningsutskottet. 
Fyllnadsval till lagutskottet
Val
Riksdagen valde Tiina Elovaara och Ari Jalonen till medlemmar och Reijo Hongisto och Mika Raatikainen till ersättare i lagutskottet. 
Fyllnadsval till jord- och skogsbruksutskottet
Val
Riksdagen valde Ritva Elomaa till ersättare i jord- och skogsbruksutskottet. 
Fyllnadsval till försvarsutskottet
Val
Riksdagen valde Jari Ronkainen till medlem och Tom Packalén och Ari Jalonen till ersättare i försvarsutskottet. 
Fyllnadsval till kulturutskottet
Val
Riksdagen valde Sami Savio till medlem och Laura Huhtasaari till ersättare i kulturutskottet. 
Fyllnadsval till social- och hälsovårdsutskottet
Val
Riksdagen valde Mika Niikko till ersättare i social- och hälsovårdsutskottet. 
Fyllnadsval till ekonomiutskottet
Val
Riksdagen valde Laura Huhtasaari till medlem och Teuvo Hakkarainen och Simon Elo till ersättare i ekonomiutskottet. 
Fyllnadsval till framtidsutskottet
Val
Riksdagen valde Ari Jalonen till ersättare i framtidsutskottet. 
Fyllnadsval till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Val
Riksdagen valde Rami Lehto och Lea Mäkipää till medlemmar och Leena Meri till ersättare i arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 
Fyllnadsval till miljöutskottet
Val
Riksdagen valde Olli Immonen till medlem och Ritva Elomaa till ersättare i miljöutskottet. 
Avbrytande av riksmötet
Riksdagsarbete diverse
Enda behandling
Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag. 
22
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på tisdag 5.9.2017 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.28. 
Senast publicerat 01-09-2017 13:28