Senast publicerat 24-05-2021 16:55

Plenarprotokollets huvudsida PR 82/2018 rd Plenum Onsdag 12.9.2018 kl. 14.00—15.57

Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 15.57. 

Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (14.00—15.57). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-203538Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Fyllnadsval till stora utskottet

ValVAL 85/2018 rd
Val

Riksdagen valde Ville Niinistö till medlem i stora utskottet. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till spårtrafiklag och lag om ändring av lagen om transportservice

Regeringens propositionRP 105/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om inrättande av Transport- och kommunikationsverket, ändring av lagen om Trafikverket och till vissa lagar som har samband med dem (RP 61/2018 rd)

Regeringens propositionRP 104/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Argentina om luftfart

Regeringens propositionRP 106/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Kazakstan om luftfart

Regeringens propositionRP 115/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av skjutvapenlagen

Regeringens propositionRP 110/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kyrkolagen

Regeringens propositionRP 113/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

9.  Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak

Statsrådets redogörelseSRR 4/2018 rd
Utskottets betänkandeUtUB 8/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.9.2018. 

10.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 13.9.2018 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 15.57.