Plenarprotokollets huvudsida
PR
83
2020 rd
Plenum
Fredag 29.5.2020 kl. 10.00—13.17
Plenum började kl. 10.00. Plenum avbröts kl. 12.34. Plenum fortsatte kl. 12.40. Plenum avslutades kl. 13.17. 
Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (10.00—11.58) och förste vice talman Antti Rinne (11.58—12.34 och 12.40—13.17). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-305045
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
2.1
Regeringens propositioner
Statsrådet har 28.5.2020 överlämnat regeringens propositioner RP 79-81/2020 rd. 
2.2
Svar på skriftliga spörsmål
Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 269, 332, 335, 338, 341, 342, 345–353, 355–359, 361–364, 370, 371, 377, 382, 385/2020 rd har anlänt till riksdagen. 
2.3
Åtgärdsmotioner
Talmanskonferensen har 27.5.2020 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 66-71/2020 rd till utskott. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-305048
Förslag till uttalande 29.5.2020
Bilaga 3A
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 72/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 78/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa temporära förfaranden som med anledning av covid-19-epidemin tillämpas på inkomstgränsen för avträdelsestöd inom jordbruket
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 76/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om vuxenutbildningsförmåner och 15 § i lagen om studiestöd
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 15/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och 9 § i lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 12/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av ändringarna av koden i konventionen om arbete till sjöss samt med förslag till lag om ändring av lagen om sjöarbetsavtal och till vissa andra lagar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Dels enda, dels andra behandlingen
Riksdagen godkände 2018 års ändringar i koden i konventionen om arbete till sjöss från 2006 i proposition RP 42/2020 rd. Riksdagen godkände lagförslagen 1.-7. i proposition RP 42/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av utlänningslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.6.2020. 
10
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på tisdag 2.6.2020 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.17. 
Senast publicerat 03-06-2020 12:57