Plenarprotokollets huvudsida
PR
84
2015 rd
Plenum
Torsdag 17.12.2015 kl. 10.01—23.27
Plenum började kl. 10.01. Plenum avbröts kl. 11.37. Plenum fortsatte kl. 16.01. Plenum avslutades kl. 23.27. 
Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (10.01—11.37, 16.01—17.00 och 21.01—22.57), förste vice talman Mauri Pekkarinen (17.00—18.58 och 22.57—23.27) och andre vice talman Paula Risikko (18.58—21.01) 
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2015-AK-38032
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Fyllnadsval till Rundradion Ab:s förvaltningsråd
Val
Riksdagen valde ledamot Joona Räsänen till medlem i Rundradion Ab:s förvaltningsråd. 
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2016
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2016 (RP 30/2015 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Budgetmotion
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet. 
Huvudtitel 24 Utrikesministeriets förvaltningsområde
Riksdagen godkände huvudtitel 24 enligt betänkandet. 
Huvudtitel 29 Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
Riksdagen godkände huvudtitel 29 enligt betänkandet. 
Huvudtitel 32 Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
Riksdagen godkände huvudtitel 32 enligt betänkandet. 
Huvudtitel 33 Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
Riksdagen godkände huvudtitel 33 enligt betänkandet. 
Huvudtitel 30 Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 
Huvudtitel 35 Miljöministeriets förvaltningsområde
Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 
Huvudtitel 36 Räntor på statsskulden
Riksdagen godkände huvudtitel 36 enligt betänkandet. 
Muntlig frågestund
Följande ministrar besvarade frågorna 
utrikesminister
Timo
Soini
finansminister
Alexander
Stubb
kommun- och reformminister
Anu
Vehviläinen
familje- och omsorgsminister
Juha
Rehula
inrikesminister
Petteri
Orpo
undervisnings- och kulturminister
Sanni
Grahn-Laasonen
jordbruks- och miljöminister
Kimmo
Tiilikainen
näringsminister
Olli
Rehn
justitie- och arbetsminister
Jari
Lindström
social- och hälsovårdsminister
Hanna
Mäntylä
kommunikationsminister
Anne
Berner
Muntlig fråga om skattebehandlingen av pensionstagare (Eero Heinäluoma sd)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om fortsatta åtgärder med anledning av klimatavtalet från Paris (Antero Vartia gröna)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om Vuotosbassängen (Markus Mustajärvi vänst)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om mjuka och tvingande julpaket (Antti Rinne sd)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som gäller omorganisering av Forststyrelsen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till. 
Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av riksdagens räkenskapsstadga
Talmanskonferensens förslag
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen godkände förslaget till ändring av riksdagens räkenskapsstadga i talmanskonferensens förslag TKF 2/2015 rd enligt betänkandet. Ärendet slutbehandlat. 
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på fredag 18.12.2015 kl. 10.00. Plenum avslutades klockan 23.27. 
Senast publicerat 28-06-2016 16:06