Plenarprotokollets huvudsida
PR
84
2019 rd
Plenum
Tisdag 17.12.2019 kl. 9.59—3.54
Plenum började kl. 09.59. Plenum avslutades 18.12.2019 kl. 03.54. 
Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (9.59—11.59, 16.15—17.55 och 18.57—20.54), förste vice talman Antti Rinne (11.59—13.57, 17.55—18.57, 20.54—21.59 och 23.58—3.54) och andre vice talman Juho Eerola (13.57—16.15 och 21.59—23.58). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-280887
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Statsrådets meddelande till riksdagen om programmet för statsminister Sanna Marins regering, som utnämndes den 10 december 2019
Statsrådets meddelande
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-282819
Förslag om misstroende 16.12.2019
Bilaga 2A
Enda behandling
Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2020 (RP 29/2019 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Budgetmotion
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen avbröt den allmänna debatten och behandlingen av ärendet. 
Huvudtitel 29 Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 
Huvudtitel 35 Miljöministeriets förvaltningsområde
Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 
Huvudtitel 21 Riksdagen
Den allmänna debatten är avslutad och behandlingen av ärendet avbryts. 
Huvudtitel 22 Republikens president
Riksdagen godkände huvudtitel 22 enligt betänkandet. 
Huvudtitel 23 Statsrådets kansli
Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 
Interpellation om att ta hem finska medborgare eller IS-familjer med ursprung i Finland från lägret al-Hol och om det korrekta förfarandet
Interpellation
Enda behandling
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
5
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på onsdag 18.12.2019 kl. 10.00. Plenum avslutades kl. 03.54. 
Senast publicerat 02-03-2020 14:18