Senast publicerat 24-05-2021 18:09

Plenarprotokollets huvudsida PR 85/2019 rd Plenum Onsdag 18.12.2019 kl. 10.00—1.00

Plenum började kl. 10.00. Plenum avslutades 19.12.2019 kl. 01.00. 

Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (10.00—11.59, 16.00—17.59 och 21.57—23.59), andre vice talman Juho Eerola (11.59—14.00, 17.59—19.58 och 23.59—1.00) och förste vice talman Antti Rinne (14.00—16.00 och 19.58—21.57). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-281414Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Interpellation om att ta hem finska medborgare eller IS-familjer med ursprung i Finland från lägret al-Hol och om det korrekta förfarandet

InterpellationIP 3/2019 rd
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-282144
Förslag om misstroende 17.12.2019
Bilaga 2A
Enda behandling

Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2020 (RP 29/2019 rd)

Regeringens propositionRP 29/2019 rd
Regeringens propositionRP 89/2019 rd
BudgetmotionBM 1-392/2019 rd
Utskottets betänkandeFiUB 20/2019 rd
Enda behandlingen

Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet. 

3.1.  Huvudtitel 21 Riksdagen

Riksdagen godkände huvudtitel 21 enligt betänkandet. 

3.2.  Huvudtitel 23 Statsrådets kansli

Riksdagen godkände huvudtitel 23 enligt betänkandet. 

3.3.  Huvudtitel 29 Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde

Riksdagen godkände huvudtitel 29 enligt betänkandet. 

3.4.  Huvudtitel 35 Miljöministeriets förvaltningsområde

Riksdagen godkände huvudtitel 35 enligt betänkandet. 

3.5.  Huvudtitel 32 Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 

3.6.  Huvudtitel 33 Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 

3.7.  Huvudtitel 31 Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 

3.8.  Huvudtitel 28 Finansministeriets förvaltningsområde

Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 

3.9.  Huvudtitel 24 Utrikesministeriets förvaltningsområde

Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 

3.10.  Huvudtitel 27 Försvarsministeriets förvaltningsområde

Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 

3.11.  Huvudtitel 26 Inrikesministeriets förvaltningsområde

Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 

4.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 19.12.2019 kl. 10.00. Plenum avslutades kl. 01.00.