Plenarprotokollets huvudsida
PR
85
2019 rd
Plenum
Onsdag 18.12.2019 kl. 10.00—1.00
Plenum började kl. 10.00. Plenum avslutades 19.12.2019 kl. 01.00. 
Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (10.00—11.59, 16.00—17.59 och 21.57—23.59), andre vice talman Juho Eerola (11.59—14.00, 17.59—19.58 och 23.59—1.00) och förste vice talman Antti Rinne (14.00—16.00 och 19.58—21.57). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-281414
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Interpellation om att ta hem finska medborgare eller IS-familjer med ursprung i Finland från lägret al-Hol och om det korrekta förfarandet
Interpellation
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-282144
Förslag om misstroende 17.12.2019
Bilaga 2A
Enda behandling
Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2020 (RP 29/2019 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Budgetmotion
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet. 
Huvudtitel 21 Riksdagen
Riksdagen godkände huvudtitel 21 enligt betänkandet. 
Huvudtitel 23 Statsrådets kansli
Riksdagen godkände huvudtitel 23 enligt betänkandet. 
Huvudtitel 29 Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
Riksdagen godkände huvudtitel 29 enligt betänkandet. 
Huvudtitel 35 Miljöministeriets förvaltningsområde
Riksdagen godkände huvudtitel 35 enligt betänkandet. 
Huvudtitel 32 Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 
Huvudtitel 33 Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 
Huvudtitel 31 Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 
Huvudtitel 28 Finansministeriets förvaltningsområde
Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 
Huvudtitel 24 Utrikesministeriets förvaltningsområde
Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 
Huvudtitel 27 Försvarsministeriets förvaltningsområde
Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 
Huvudtitel 26 Inrikesministeriets förvaltningsområde
Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 
4
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på torsdag 19.12.2019 kl. 10.00. Plenum avslutades kl. 01.00. 
Senast publicerat 03-03-2020 10:21