Plenarprotokollets huvudsida
PR
86
2019 rd
Plenum
Torsdag 19.12.2019 kl. 10.00—21.03
Plenum började kl. 10.00. Plenum avbröts kl. 12.06. Plenum fortsatte kl. 15.59. Plenum avslutades kl. 21.03. 
Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (10.00—12.06), andre vice talman Juho Eerola (15.59—17.56) och förste vice talman Antti Rinne (17.56—21.03). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-281870
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2020 (RP 29/2019 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Budgetmotion
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet. 
Huvudtitel 24 Utrikesministeriets förvaltningsområde
Riksdagen godkände huvudtitel 24 enligt betänkandet. 
Huvudtitel 26 Inrikesministeriets förvaltningsområde
Riksdagen godkände huvudtitel 26 enligt betänkandet. 
Huvudtitel 27 Försvarsministeriets förvaltningsområde
Riksdagen godkände huvudtitel 27 enligt betänkandet. 
Huvudtitel 28 Finansministeriets förvaltningsområde
Riksdagen godkände huvudtitel 28 enligt betänkandet. 
Huvudtitel 31 Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
Riksdagen godkände huvudtitel 31 enligt betänkandet. 
Huvudtitel 32 Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
Riksdagen godkände huvudtitel 32 enligt betänkandet. 
Huvudtitel 33 Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
Riksdagen godkände huvudtitel 33 enligt betänkandet. 
Huvudtitel 30 Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 
Huvudtitel 25 Justitieministeriets förvaltningsområde
Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 
Huvudtitel 36 Räntor på statsskulden
Riksdagen godkände huvudtitel 36 enligt betänkandet. 
Muntlig frågestund
Följande ministrar besvarade frågorna 
statsminister
Sanna
Marin
finansminister
Katri
Kulmuni
utrikesminister
Pekka
Haavisto
justitieminister
Anna-Maja
Henriksson
familje- och omsorgsminister
Krista
Kiuru
arbetsminister
Tuula
Haatainen
näringsminister
Mika
Lintilä
jord- och skogsbruksminister
Jari
Leppä
kommunminister
Sirpa
Paatero
försvarsminister
Antti
Kaikkonen
minister för nordiskt samarbete och jämställdhet
Thomas
Blomqvist
social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa
Pekonen
undervisningsminister
Li
Andersson
utvecklings- och utrikeshandelsminister
Ville
Skinnari
kommunikationsminister
Timo
Harakka
inrikesminister
Maria
Ohisalo
vetenskaps- och kulturminister
Hanna
Kosonen
Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 
Muntlig fråga om Finlandsbanan (Lulu Ranne saf)
Muntligt spörsmål
MFT 80/2019 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om att underlätta situationen för överskuldsatta (Ritva Elomaa saf)
Muntligt spörsmål
MFT 81/2019 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om problem med inomhusluften (Pauli Kiuru saml)
Muntligt spörsmål
MFT 82/2019 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om att stöda barnfamiljer (Jaana Pelkonen saml)
Muntligt spörsmål
MFT 83/2019 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om Försvarsmaktens anskaffning av stridsvagnar (Peter Östman kd)
Muntligt spörsmål
MFT 84/2019 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om privat parkeringsövervakning (Kimmo Kiljunen sd)
Muntligt spörsmål
MFT 85/2019 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om att främja den inhemska konsumtionen (Eeva Kalli cent)
Muntligt spörsmål
MFT 86/2019 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om vargar på bostadsområden (Jari Koskela saf)
Muntligt spörsmål
MFT 87/2019 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om avslag på miljötillståndsansökan för en biofabrik i Kuopio (Janne Sankelo saml)
Muntligt spörsmål
MFT 88/2019 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om regeringens ekonomiskpolitiska linje (Wille Rydman saml)
Muntligt spörsmål
MFT 89/2019 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om ökad motion för medborgarna (Marko Asell sd)
Muntligt spörsmål
MFT 90/2019 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om förbättrat djurskydd (Mai Kivelä vänst)
Muntligt spörsmål
MFT 91/2019 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om att förbjuda blyhagel (Jari Ronkainen saf)
Muntligt spörsmål
MFT 92/2019 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om ministrarnas syn på straffbarheten för narkotikaanvändning (Kalle Jokinen saml)
Muntligt spörsmål
MFT 93/2019 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om samarbetet mellan riksdagsgrupperna (Harry Harkimo liik)
Muntligt spörsmål
MFT 94/2019 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om att bekämpa våld i nära relationer (Jenni Pitko gröna)
Muntligt spörsmål
MFT 95/2019 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om miljöskadliga företagsstöd (Ville Kaunisto saml)
Muntligt spörsmål
MFT 96/2019 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om gränsöverskridande brottslighet (Olli Immonen saf)
Muntligt spörsmål
MFT 97/2019 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om den inhemska produktionen av svinkött (Sari Essayah kd)
Muntligt spörsmål
MFT 98/2019 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om att förbättra villkoren för skärgården (Sandra Bergqvist sv)
Muntligt spörsmål
MFT 99/2019 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om de ändringsförslag som gjorts till statsbudgeten (Pekka Aittakumpu cent)
Muntligt spörsmål
MFT 100/2019 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om att förbättra mentalvårdstjänsterna för unga (Pihla Keto-Huovinen saml)
Muntligt spörsmål
MFT 101/2019 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om snabblåneföretag (Hussein al-Taee sd)
Muntligt spörsmål
MFT 102/2019 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om statsminister Sanna Marins ställningstagande (Petteri Orpo saml)
Muntligt spörsmål
MFT 103/2019 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om julgubbens befogenheter (Ville Tavio saf)
Muntligt spörsmål
MFT 104/2019 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
4
Meddelanden
4.1
Övriga meddelanden
Mari Rantanen och nio andra ledamöter har den 19 december 2019 lämnat en anmärkning till grundlagsutskottet enligt 115 § i grundlagen om undersökning av lagligheten av utrikesminister Pekka Haavistos ämbetsåtgärder (Ö 4/2019 rd). 
5
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på fredag 20.12.2019 kl. 10.00. Plenum avslutades kl. 21.03. 
Senast publicerat 03-03-2020 10:33