Plenarprotokollets huvudsida
PR
87
2019 rd
Plenum
Fredag 20.12.2019 kl. 10.00—11.21
Plenum började kl. 10.00. Plenum avslutades kl. 11.21. 
Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (10.00—11.21). 
Plenum avslutades med en tyst minut för att hedra minnet av talman Matti Ahde. 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-281960
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
2.1
Regeringens propositioner
Statsrådet har 19.12.2019 överlämnat regeringens propositioner RP 100-104/2019 rd. 
2.2
Unionsärenden
Talmannen har remitterat unionsärendena U 11, 12/2019 rd till utskott. 
2.3
Bindningar, SR
Till riksdagen har lämnats Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (statsminister Marin och ministrarna Kulmuni, Haavisto, Henriksson, Kiuru, Haatainen, Lintilä, Leppä, Paatero, Kaikkonen, Blomqvist, Tuppurainen, Pekonen, Andersson, Skinnari, Harakka, Mikkonen, Ohisalo och Kosonen) SR 7/2019 rd. 
2.4
Svar på skriftliga spörsmål
Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 305, 320, 322, 324, 326, 339, 341–344, 346, 348, 349, 351, 356, 357, 360, 361, 363, 372/2019 rd har anlänt till riksdagen. 
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2020 (RP 29/2019 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Budgetmotion
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen godkände förslaget till statsbudget för 2020 i propositionerna RP 29, 89/2019 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Riksdagen instämde i utskottets förslag att budgetmotionerna BM 1-392/2019 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av budgeten. Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat. 
Huvudtitel 25 Justitieministeriets förvaltningsområde
Riksdagen godkände huvudtitel 25 enligt betänkandet. 
Huvudtitel 30 Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
Riksdagen godkände huvudtitel 30 enligt betänkandet. 
Avdelning 11 Skatter och inkomster av skattenatur
Riksdagen godkände avdelning 11 enligt betänkandet. 
Avdelning 12 Inkomster av blandad natur
Riksdagen godkände avdelning 12 enligt betänkandet. 
Avdelning 13 Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäkstföring av vinst
Riksdagen godkände avdelning 13 enligt betänkandet. 
Avdelning 15 Lån
Riksdagen godkände avdelning 15 enligt betänkandet. 
Allmänna motivering
Riksdagen godkände allmänna motiveringen enligt betänkandet. 
Detaljmotivering, Allmänna föresrkifter
Riksdagen godkände de allmänna föreskrifterna i detaljmotiveringen enligt betänkandet. 
Avbrytande av riksmöte
Riksdagsarbete diverse
RAD 3/2019 rd
Enda behandling
Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag. Ärendet slutbehandlat. 
5
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på tisdag 4.2.2020 kl. 12.00. Plenum avslutades kl. 11.21. 
Senast publicerat 03-03-2020 10:45