Senast publicerat 24-05-2021 18:09

Plenarprotokollets huvudsida PR 87/2019 rd Plenum Fredag 20.12.2019 kl. 10.00—11.21

Plenum började kl. 10.00. Plenum avslutades kl. 11.21. 

Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (10.00—11.21). 

Plenum avslutades med en tyst minut för att hedra minnet av talman Matti Ahde. 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-281960Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 19.12.2019 överlämnat regeringens propositioner RP 100-104/2019 rd. 

2.2.  Unionsärenden

Talmannen har remitterat unionsärendena U 11, 12/2019 rd till utskott. 

2.3.  Bindningar, SR

Till riksdagen har lämnats Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (statsminister Marin och ministrarna Kulmuni, Haavisto, Henriksson, Kiuru, Haatainen, Lintilä, Leppä, Paatero, Kaikkonen, Blomqvist, Tuppurainen, Pekonen, Andersson, Skinnari, Harakka, Mikkonen, Ohisalo och Kosonen) SR 7/2019 rd. 

2.4.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 305, 320, 322, 324, 326, 339, 341–344, 346, 348, 349, 351, 356, 357, 360, 361, 363, 372/2019 rd har anlänt till riksdagen. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2020 (RP 29/2019 rd)

Regeringens propositionRP 29/2019 rd
Regeringens propositionRP 89/2019 rd
BudgetmotionBM 1-392/2019 rd
Utskottets betänkandeFiUB 20/2019 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände förslaget till statsbudget för 2020 i propositionerna RP 29, 89/2019 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Riksdagen instämde i utskottets förslag att budgetmotionerna BM 1-392/2019 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av budgeten. Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat. 

3.1.  Huvudtitel 25 Justitieministeriets förvaltningsområde

Riksdagen godkände huvudtitel 25 enligt betänkandet. 

3.2.  Huvudtitel 30 Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Riksdagen godkände huvudtitel 30 enligt betänkandet. 

3.3.  Avdelning 11 Skatter och inkomster av skattenatur

Riksdagen godkände avdelning 11 enligt betänkandet. 

3.4.  Avdelning 12 Inkomster av blandad natur

Riksdagen godkände avdelning 12 enligt betänkandet. 

3.5.  Avdelning 13 Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäkstföring av vinst

Riksdagen godkände avdelning 13 enligt betänkandet. 

3.6.  Avdelning 15 Lån

Riksdagen godkände avdelning 15 enligt betänkandet. 

3.7.  Allmänna motivering

Riksdagen godkände allmänna motiveringen enligt betänkandet. 

3.8.  Detaljmotivering, Allmänna föresrkifter

Riksdagen godkände de allmänna föreskrifterna i detaljmotiveringen enligt betänkandet. 

4.  Avbrytande av riksmöte

Riksdagsarbete diverseRAD 3/2019 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag. Ärendet slutbehandlat. 

5.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 4.2.2020 kl. 12.00. Plenum avslutades kl. 11.21.