Senast publicerat 24-05-2021 16:55

Plenarprotokollets huvudsida PR 88/2018 rd Plenum Fredag 21.9.2018 kl. 13.00—13.04

Plenum började kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 13.04. 

Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (13.00—13.04). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-206673Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 20.9.2018 överlämnat regeringens propositioner RP 135-145/2018 rd. 

2.2.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 320-322, 324-327, 330/2018 rd har anlänt till riksdagen. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2019

Regeringens propositionRP 123/2018 rd
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-206647
Förslag om misstroende 20.9.2018
Bilaga 3A
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som de övriga utskotten enligt arbetsordningen kan lämna utlåtande till inom 30 dagar, alltså senast 22.10.2018. Riksdagen beslutade att minister Timo Soini har riksdagens förtroende. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet och protokollet med Hongkong för att undanröja dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och för att förhindra kringgående och undvikande av skatt

Regeringens propositionRP 103/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 11/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.9.2018. 

5.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 25.9.2018 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.04.