Senast publicerat 24-05-2021 17:28

Plenarprotokollets huvudsida PR 88/2020 rd Plenum Fredag 5.6.2020 kl. 13.01—13.31

Plenum började kl. 13.01. Plenum avslutades kl. 13.31. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Antti Rinne (13.01—13.31). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-306372Bilaga 1A

2.  Meddelanden

2.1.  Övriga meddelanden

Sannfinländarnas riksdagsgrupp har den 4 juni 2020 meddelat att den har uteslutit ledamot Ano Turtiainen ur riksdagsgruppen från och med nämnda datum. 

2.2.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 4.6.2020 överlämnat regeringens propositioner RP 82-87/2020 rd. 

2.3.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 354, 360, 366, 368, 372, 373, 375, 376, 378-381, 383, 384, 386-390, 392-394, 396, 400, 425/2020 rd har anlänt till riksdagen. 

3.  Emma Karis begäran om befrielse från uppdraget som medlem i kulturutskottet

Begäran om befrielseBEF 9/2020 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av utlänningslagen

Regeringens propositionRP 65/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 8/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om överföring av telematikuppgifterna och personalen inom närings-, trafik- och miljöcentralernas vägtrafikstyrning och vägtrafikledning till Intelligent Traffic Management Finland Ab

Regeringens propositionRP 34/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 4/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.6.2020. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 7 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken

Regeringens propositionRP 77/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 5/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.6.2020. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar Europeiska unionens förordning om säkerheten inom den civila luftfarten

Regeringens propositionRP 41/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 6/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.6.2020. 

8.  Meddelanden

8.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 5.6.2020 överlämnat regeringens propositioner RP 88-95/2020 rd. 

9.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 9.6.2020 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.31.