Plenarprotokollets huvudsida
PR
91
2017 rd
Plenum
Torsdag 21.9.2017 kl. 9.59—21.24
Plenum började kl. 09.59. Plenum avbröts kl. 13.04. Plenum fortsatte kl. 15.58. Plenum avslutades kl. 21.24. 
Överläggningarna leddes av andre vice talman Arto Satonen (9.59—11.59 och 17.58—19.56), talman Maria Lohela (11.59—13.04 och 15.58—17.58) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (19.56—21.24) 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-140881
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Pentti Oinonens begäran om befrielse från uppdraget som medlem i revisionsutskottet
Begäran om befrielse
BEF 83/2017 rd
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Anne-Mari Virolainens begäran om befrielse från uppdraget som medlem i Finlands delegation i Europarådet
Begäran om befrielse
BEF 84/2017 rd
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2018
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen. 
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om föreläggande av böter och ordningsbot och körkortslagen samt till vissa lagar som har samband med dem
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om för- och efternamn och lag om ändring av 8 och 9 § i lagen om registrerat partnerskap
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kombinerade resetjänster och lag om ändring av konsumentskyddslagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2018 och lag om ändring av inkomstskattelagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
10
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om rundradioskatt
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
11
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om överlåtelseskatt
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
12
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tobaksaccis
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
13
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 30 § i mervärdesskattelagen och 32 i § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
14
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 § i lagen om skatteredovisning och 124 § i inkomstskattelagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
15
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
16
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett försök som gäller det andra inhemska språket i den grundläggande utbildningen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
17
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 8 § i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
18
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om elev- och studerandevård
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
19
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift, viltförvaltningslagen och 46 § i viltskadelagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
20
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fiske
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
21
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring och temporär ändring av lagen om farledsavgift och till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av 5 och 7 § i banskattelagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
22
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om leverantörer av kombinerade resetjänster, lag om en tillsyns- och insolvensskyddsavgift för leverantörer av kombinerade resetjänster, lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi samt lag om ändring av 30 kap. i strafflagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
23
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
24
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
25
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om indexjustering för 2018 av folkpensionen och vissa andra förmåner samt till lagar om ändring av 2 § i lagen om folkpensionsindex och vissa andra lagar
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
26
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och av vissa andra lagar
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
27
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 § i lagen om garantipension, 9 § i lagen om handikappförmåner och 35 och 70 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
Muntlig frågestund
Följande ministrar besvarade frågorna 
finansminister
Petteri
Orpo
inrikesminister
Paula
Risikko
kommun- och reformminister
Anu
Vehviläinen
undervisningsminister
Sanni
Grahn-Laasonen
försvarsminister
Jussi
Niinistö
arbetsminister
Jari
Lindström
kommunikationsminister
Anne
Berner
social- och hälsovårdsminister
Pirkko
Mattila
jord- och skogsbruksminister
Jari
Leppä
justitieminister
Antti
Häkkänen
familje- och omsorgsminister
Annika
Saarikko
Muntlig fråga om tolktjänster på teckenspråk (Jyrki Kasvi gröna)
Muntligt spörsmål
MFT 117/2017 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga utkomsten för pensionärer med låga inkomster (Ilmari Nurminen sd)
Muntligt spörsmål
MFT 118/2017 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om användningen av droger (Pauli Kiuru saml)
Muntligt spörsmål
MFT 119/2017 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om språkförsök (Kimmo Kivelä blåa)
Muntligt spörsmål
MFT 120/2017 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
29
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på fredag 22.9.2017 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 21.24. 
Senast publicerat 21-11-2017 10:34